BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Ryszard
Tytuł
Miejsce prawa rynków Saya w teorii ekonomii
Say's Law of Markets in the Theory of Economics
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 25, s. 109-120
Słowa kluczowe
Historia myśli ekonomicznej, Równowaga rynkowa, Teoria ekonomii
History of economic thought, Market equilibrium, Economic theory
Say Jean-Baptista
Abstrakt
Prawo rynków Saya stanowi kluczowy element systemu praw równowagi rynków, który omówiono w części pierwszej artykułu. W części drugiej przedstawiono krytykę prawa rynków - stanowiąca impuls do rozwoju alternatywnej ("nierównowagowej") myśli ekonomicznej.

First part of the article discusses Say's law of markets as key element of market equilibrium law system while the second part presents criticism of markets law that is an impulse for development of alternative economic idea.(A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bannock G., Baxter R., Davis E.: Dictionary of economics. Penguin Books, London 1992, s. 429-430.
 2. Baumol W.: Say's (at least) eight laws or what Say and James Mill may really have meant. "Economica" Vol. 44, May 1977, s. 158.
 3. Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994, rozdz. 5.
 4. Ekelund R., Hébert R.: A history of economic theory and method. McGraw-Hill, New York 1983, rozdz. 16.
 5. Felderer B., Homburg S.: Makroökonomik und neue Makroökonomik. Springer, Berlin 1987, rozdz. IV.
 6. Friedman M.: The role of monetary policy. "American Economic Review" Vol. 58, March 1968.
 7. Froyen R.: Macroeconomics. Theories and policies. Macmillan, New York 1986, rozdz. 4.
 8. Häfner V.: Gabler Volkswirtschaftslexikon. Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, Wiesbaden 1983, s. 500.
 9. Hansen A.: Business cycles and national income. Allen & Unwin, London 1968, rozdz. 14.
 10. Harrod R.: An essay in dynamic theory. "Economic Journal" Vol. 49, March 1939. [Przedruk w:] Economic essays. Macmillan i St Martin's Press, London 1972.
 11. Hicks J.: Mr. Keynes and the "Classics". A suggested interpretation. "Econometrica" Vol. 5, 1937.
 12. Keynes J.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. PWN, Warszawa 1956, rozdz. 20.
 13. Kuznets S.: Wzrost gospodarczy narodów. Produkt i struktura produkcji. PWE, Warszawa 1976, rozdz. I.
 14. Landreth H., Colander D.: Historia myśli ekonomicznej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, rozdz. 7.
 15. Lucas R. Jr.: An equilibrium model of the business cycle. "Journal of Political Economy" Vol. 83, December 1975.
 16. Mayer T.: David Hume and monetarism. "Quarterly Journal of Economies" Vol. 95, August 1980.
 17. Mill J.S.: Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej. T. II. PWN, Warszawa 1965-66, s. 198.
 18. Ricardo D.: Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. PWN, Warszawa 1957, s. 447.
 19. Say J.-B.: Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa. PWN, Warszawa 1960, rozdz. XV.
 20. Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960, s. 16.
 21. Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. I. PWN, Warszawa 1954, rozdz. IV i V.
 22. Solow R.: A contribution to the theory of economic growth. "Quarterly Journal of Economics" Vol. 70, February 1956.
 23. Woll A.: Allgemeine Volkswirtschaftslehre. Verlag Franz Vahlen, München 1987, rozdz. 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu