BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurkowska Agata
Tytuł
Kompensacja świadczenia usług powszechnych w sektorze usług pocztowych
Compensation for providing universal services postal sector
Źródło
Problemy Zarządzania, 2008, vol. 6, nr 1 (19), s. 93-107, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Prokonkurencyjna regulacja sektorowa
Słowa kluczowe
Rynek usług pocztowych, Poczta, Konkurencja na rynku pocztowym, Prawo WE
Postal services market, State post, Competition on postal market, European Community law
Abstrakt
Artykuł omawia zagadnienie kompensacji świadczenia usług powszechnych jako jednego z głównych wyzwań prokonkurencyjnej regulacji, także w sektorze pocztowym. W artykule znajduje się przegląd różnorodnych modeli kompensowania (od obszaru usług zastrzeżonych poprzez fundusze kompensacyjne po procedury przetargowe i aukcyjne), jak również określenie podstawowych problemów związanych z wyznaczeniem skali rekompensat. Wiele miejsca artykuł poświęca problemom pomocy publicznej wynikającym z zastosowania mechanizmu kompensacji. Artykuł analizuje kształt i zakres kompensacji w dyrektywach pocztowych WE, zwłaszcza w projekcie tzw. trzeciej dyrektywy. Mimo że Komisja Europejska nie przesądziła o wyborze jednego modelu kompensacji dla sektora pocztowego, to najpowszechniejszym mechanizmem mają szansę stać się fundusze kompensacyjne. Artykuł wskazuje na szczególne problemy związane z funkcjonowaniem kompensacji na rynku usług pocztowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents compensation for providing universal services as one of main challenges of liberalization, also in the postal sector. The author reviews various models of compensation (from reserved services area through compensation funds to collective tendering) and describes basic problems associated with making decisions as to the scale of compensation. A major part of the article is devoted to state aid issues coming out from the implementation of compensation mechanisms. The author points to the shape and the scope of compensation in the EC postal directives, mainly in the proposal for the 'Third Directive'. Despite the fact that the European Commission has not decided on the choice of a single universal compensation model for the postal sector, compensation funds are likely to become the most popular mechanism. The article underlines specific problems connected with compensation functioning on the market of postal services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Campbell, J. L Jr, Dieke, A. K. i A. Niederprüm. 2005. The Evolution of the Regulatory Model for European Postoi Serrices. Study for the European Commission. DG Internal Market, wik-Consult: Bad Honnef.
 2. Ilie, L. i R. Losada. 2004. Endogenous financing of the universal service. Universidad Carlos III de Madrid Working Paper 04-41, Economics Series 16.
 3. KE, Prospective study. 2006. Report from the Commission to the Council and the European parliament, Prospective study on the impact on universal service of the full accomplishment of the postal internal market in 2009, Brussels.
 4. Lumio, M. i S. Fickinger. 2007. Postal Services in Europe. Eurostat Data in Focus, nr 12.
 5. Madet, C., Mirabel, E, Poudou, J.-C. i M. Roland. 2003. Funding Universal Service with an Essential Facility: Access Charge Uplift vs. Dedicated Fund, http://www.green.ecn.ulaval.ca/chaire/2003/2003-8.pdf
 6. Niederprüm, A., Dieke, A. K., Oelmann, M. i S. Schölermann. 2006. Main developments in the Postal Sector (2004-2006). Study for the European Commission. DG Internal Market, wik-Consult: Bad Honnef.
 7. PwC. 2006. The Impact on Universal Service of the Full Market Accomplishment of the Postal Internal Market in 2009. Final Report (Study commissioned by the European Commission, Internal Market and Services Directorate General (DG MARKT/2005/03/E), PricewaterhouseCoopers: London.
 8. Raport Oxera. 2007. Funding universal service obligations in the postal sector, Oxera Consulting: Oxford, Brussels.
 9. Safeguarding universal service requires sustainable financing solution, interview with Pal Szabó, CEO of Hungary's Magyar Posta, www.euractive.com, 14.11.2007.
 10. Skoczny, T. 2003. Państwa członkowskie a państwowe monopole handlowe i przedsiębiorstwa publiczne, w: Barcz J. (red.) Prawo Unii Europejskiej. Warszawa: WPiPG.
 11. Walsh, T. 2006. The European Mail Manifesto: growth, partnership and innovation in a changing industry, Postal Users' Group: Brussels.
 12. Zabłocki, K. 2005. Liberalizacja rynku usług pocztowych a strategia rozwoju poczty polskiej, w: Bieliński J. (red.) Strategia lizbońska a konkurencyjność gospodarki. Warszawa: CEDEWU.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu