BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piątek Stanisław
Tytuł
Separacja funkcjonalna jako środek regulacyjny w telekomunikacji
Functional separation as a regulatory obligation in telecommunications
Źródło
Problemy Zarządzania, 2008, vol. 6, nr 1 (19), s. 169-186, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Prokonkurencyjna regulacja sektorowa
Słowa kluczowe
Prawo telekomunikacyjne, Rynek telekomunikacyjny, Prawo WE, Regulacje prawne
Telecommunication law, Telecommunication market, European Community law, Legal regulations
Abstrakt
Artykuł przedstawia istotę i cechy obowiązku regulacyjnego stosowanego w sektorze telekomunikacyjnym w formie „separacji funkcjonalnej". Ten obowiązek może być nakładany na pionowo zintegrowanych zasiedziałych operatorów telekomunikacyjnych stosujących praktyki dyskryminacyjne w stosunku do alternatywnych dostawców usług. Artykuł wskazuje główne powody zastosowania separacji części hurtowej przedsiębiorstwa od jednostki detalicznej, pokazuje główne oczekiwania i ryzyka związane z tym nowym narzędziem, w szczególności jego wpływ na proces inwestycyjny w telekomunikacji. Końcowa część artykułu jest poświęcona dopuszczalności zastosowania separacji funkcjonalnej na podstawie obecnych dyrektyw o łączności elektronicznej. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the essence and merits of regulatory obligation applied in telecommunications sector in the form of a "functional separation". This obligation may be imposed on vertically integrated incumbent operators applying discriminatory practices to alternative service providers. The article indicates the main reasons for the application of the separation of the wholesale part of business from the retail division, shows basic expectations and risks associated with this new tool, and in particular its influence on the investment process in telecommunication. The closing section of the article is devoted to the issue of admissibility of applying the functional separation on the grounds of the present directives on electronic communications. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amenola, G. B., Castelli, F. i P. Serdengecti. 2007. Is really functional separation the next milestone in telecommunications (de)regulation, 18th European Regional ITS Conference, Istambuł, wrzesień 2007.
 2. Antonelli, C. i E. Banares. 2007. The Design of Communication Systems. Communications & Strategies, nr 68, s. 11-18.
 3. Cave, M. 2006. Six Degrees of Separation. Operational Separation as a Remedy in European Telecommunications Regulation. Communications & Strategies, nr 4, s. 1-15.
 4. Cave, M. i Ch. Doyle. 2007. Network Separation and Investment Incentives in Telecommunications, http://www.thinktel.org.
 5. Cunliffe, H. D. 2007. Operational Separation of Telecom, www.beehive.govt.nz.
 6. ERG. 2006. Revised ERG Common Position on the approach to Appropriate remedies in the ECNS regulatory framework. Final Version, ERG: Brussels.
 7. ERG. 2007. Opinia ERG na temat podziału funkcjonalnego operatora (functional separation), www.uke.gov.pl.
 8. Flacher, D., Jennequin, H. i J.-H. Lorenzi. 2006. Innovation, Investment and Regulation: What arę the Options for Regulation in the Near Future?. Communications & Strategies, nr 4, s. 105-123.
 9. Fransman, M. (red.) 2006. Global Broadband Battles. Why the U.S. and Europe Lag While Asia Leads, Stanford: Stanford Business Books.
 10. Huber, P. W., Kellog, M. K i J. Thorne. 1999. Federal Telecommunications Law, Gaithersburg: Aspen Law & Business.
 11. Piątek, S. 2003. Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej, Warszawa: C.H. Beck.
 12. Prezes UKE. 2007. Informacja Prezesa UKE w sprawie możliwości zastosowania funkcjonalnej separacji jako środka regulacyjnego w telekomunikacji, www.uke.gov.pl.
 13. PTS. 2007. Improved broadband competition through functional separation. Statutory proposal for non-discrimination and openness in the local loop, http://www.pts.se.
 14. Reding, V. 2008. The Access Revolution: an evolution of regulation for competition, KPN Annual Event, http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm.
 15. Spulber, F. D. i Ch. S. Yoo. 2005. Network Regulation: The Many Faces of Access. Journal of Competition Law and Economics, vol. l, nr 4, s. 635-678.
 16. Waverman, L. i K. Dasgupta. 2007. Mandated Functional Separation: Act in Haste, Repent at Leisure?, www.etno.be.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu