BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska Monika
Tytuł
Specyfika niezależnych organów regulacyjnych - wyzwanie dla nauki administracji i dla polskiego prawodawcy
The specificity of independent regulatory authorities - a challenge for the administration science and Polish legislator
Źródło
Problemy Zarządzania, 2008, vol. 6, nr 1 (19), s. 187-204, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Prokonkurencyjna regulacja sektorowa
Słowa kluczowe
Prawo administracyjne, Organy administracji, Prawo WE, Regulacje prawne
Administrative law, Administrative bodies, European Community law, Legal regulations
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Polski model regulacji sektorowej kształtował się pod wpływem przepisów wspólnotowych, które wymusiły (lub przynajmniej przyśpieszyły) proces znoszenia monopoli prawnych w obrębie sektorów infrastrukturalnych. W artykule poruszono kwestie związane z podmiotową stroną regulacji sektorowej, a więc omówiono funkcjonowanie niezależnych organów regulacyjnych. Z uwagi na obecność monokratycznych organów regulacyjnych problematykę przedstawiono dwojako. Po pierwsze, rozważania skupiono wokół organów regulacyjnych, a po drugie, podjęto kwestię urzędów regulacyjnych i zatrudnionych w nim pracowników. Głównym celem artykułu było ukazanie i ocena zmian, które nastąpiły w stosunku do polskich regulatorów od chwili powołania pierwszego tego typu organu w sektorze energetycznym. Czy polski prawodawca skutecznie stoi na straży niezależności organów regulacyjnych, która jest najważniejszą cechą tych organów? (abstrakt oryginalny)

The Polish model of independent regulatory authorities was created under the influence of Community regulations which have forced (or at least accelerated) the process of lifting the legal monopolies within the infrastructure sectors. In the article the author presented the position of independent regulatory authorities. Since there are monocratic organs in the Polish system, the subject has been shown in two different ways. Firstly, the position of the regulatory authorities was considered. Secondly, an analysis of the offices of regulatory authorities and the position of office employees was carried out. The main purpose of this article was to show and assess the changes which have taken place in relation to the Polish regulatory in the period since the appointment of the first type of this organ in electricity and natural gas sector. Does Polish legislator guard and watch the independence of regulatory authorities which is their most important feature? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boć, J. 2002. Organizacja prawna administracji, w: Boć, J. (red.) Prawo administracyjne. Wrocław: Kolonia Limited.
 2. Dudzik, S. 2003. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na administrację rządową na przykładzie kooperacyjnego modelu stosowania wspólnotowego prawa konkurencji, w: Biernat S., Dudzik S. i M. Niedźwiedź (red.) Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki. Kraków: Zakamycze.
 3. Hoff, W 2004. Polski model regulacji na tle porównawczym. Problemy Zarządzania, nr 3. s. 137.
 4. Kawka, I. 2006. Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej, Kraków: Zakamycze.
 5. Kolasa, J. 2002. Krajowe organy regulacyjne, w: Gromski W. (red.) Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne. Warszawa: Wydawictwo Prawnicze LexisNexis.
 6. Kosikowski, C. 2005. Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 7. Lissoń, P. 2006. Funkcje administracji gospodarczej a wyspecjalizowane organy administracji (ze szczególnym uwzględnieniem organów niezależnych od rządu), w: Popowska B. (red.) Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana profesor Teresie Rabskiej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 8. Owsiak, S. 1999. Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa: PWN.
 9. Skoczny, T. 2003. Stan i tendencje rozwojowe prawa administracji regulacyjnej w Polsce, w: Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawników-Administratywistów 2001. luspublicum Europeum: Dwunaste Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawników-Administratywistów, Warszawa, 20-22 września 2001 r. Referaty i głosy w dyskusji. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
 10. Swora, M. 2007. Independence of administrative agencies in the broadcasting sector: the case of the Polish National Broadcasting Council. w: International Journal of Regulation and Governance, The Energy and Resources Institute, India 2007.
 11. Szydło, M. 2005. Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu