BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafrański Adam
Tytuł
Zwolnienie z obowiązku zatwierdzania taryf w obrocie energią elektryczną po 1 lipca 2007 r.
Releasing from the obligation of submission of tariffs for approval in the trade of electric energy after 1 July 2007
Źródło
Problemy Zarządzania, 2008, vol. 6, nr 1 (19), s. 221-236, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Prokonkurencyjna regulacja sektorowa
Słowa kluczowe
Energia elektryczna, Ceny energii, Regulacje prawne, Prawo WE
Electric power, Energy prices, Legal regulations, European Community law
Abstrakt
Autor opisuje zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce w 2007 r. Najważniejsze z nich to konsolidacja przedsiębiorstw, umożliwienie zmiany dostawcy energii elektrycznej wszystkim podmiotom zainteresowanym (włącznie z odbiorcami w gospodarstwach domowych) oraz wyodrębnienie operatorów systemów dystrybucyjnych. Zdaniem autora zmiany te uzasadniają zastosowanie art. 49 p. e. w stosunku do przedsiębiorstw zajmujących się obrotem energią elektryczną. Na podstawie art. 49 p. e. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zwalnia przedsiębiorstwa energetyczne z obowiązku zatwierdzania taryf, jeżeli stwierdzi, że działają one w warunkach konkurencji. (abstrakt oryginalny)

In the article the author describes changes on the electricity market in Poland in 2007. The most important of them are structural integration of undertakings, the possibility for all electricity customers to freely switch between suppliers (household customers included) and the separation of distribution system operators. In author's opinion all these changes justify implementing Article 49 of the Energy Law Act to the retail trade enterprises operating on the electricity market. According to Article 49 of the Energy Law Act the President of the Energy Regulatory Office may release energy enterprises from the obligation to submit tariffs for approval if it finds these enterprises to operate on a competitive market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baehr J., Stawicki E. i J. Antczak. 2003. Prawo energetyczne. Komentarz, Kraków: Zakamycze.
 2. Baehr J. i A. Stawicki 2006. Prawo energetyczne jako lex specialis w stosunku do przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w: Banasiński, C. (red.), Prawo konkurencji - stan obecny oraz przewidywane kierunki zmian, Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Banasiński C. 2006. Równoległe stosowanie prawa konkurencji i instrumentów regulacyjnych w Polsce (na przykładzie telekomunikacji i energetyki), w: Banasiński, C. (red.), Prawo konkurencji - stan obecny oraz przewidywane kierunki zmian, Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Decyzja o uwolnieniu cen energii była przedwczesna, Gazeta Prawna z 19 listopada 2007.
 5. Dietl M., Zinoecker R. i Błoński J. 2007. O skutecznym zarządzaniu cenami na zliberalizowanym rynku energetycznym, Raport Instytutu Sobieskiego nr 25.
 6. Hoff W. 2005. Recepcja pojęcia regulacji i organu regulacyjnego na przykładzie prawa polskiego, Państwo i Prawo, nr 8.
 7. Piątek S. 2005. Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
 8. Piątek S. 2006. Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Suplement, Warszawa: C.H. Beck.
 9. Skoczny T. 2004. Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna regulacja sektorowa, Problemy Zarządzania, nr 3.
 10. A. Szafrański, Chaos w energetyce, Rzeczpospolita 16.11.2007 r.
 11. Szydło M. 2006. Wyznaczanie przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadających znaczącą pozycję na rynku zgodnie ze znowelizowanym prawem telekomunikacyjnym, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 2.
 12. Walaszek-Pyzioł A. 2004. Taryfy w polskim prawie energetycznym (zagadnienia wybrane), w: Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jana Grabowskiego, Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu