BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypek Adam
Tytuł
Wpływ zarządzania na jakość i konkurencyjność organizacji
Źródło
Problemy Jakości, 2009, nr 2, s. 34-37, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Organizacje oparte na wiedzy, Konkurencyjność
Knowledge management, Knowledge-based organisations, Competitiveness
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie znaczenia wiedzy we współczesnym przedsiębiorstwie. Omówiono czynniki kształtujące konkurencyjność rynkową oraz nowe tendencje w zarządzaniu (kapitalizm karaoke). Scharakteryzowano zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie w warunkach konkurencyjności i nowej ekonomii.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Dom Wydawniczy ABC Kraków 2001, s. 69-72.
 2. Are you up to speed on knowledge management, HR Focus, August 2000, Vol. 77, Issue 8, s.5.
 3. Błaszczuk A., Brdulak J., Guzik M., Pawluczuk A., Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2004, s. 13.
 4. Bugdol M., Wartości organizacyjne, Wyd. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006, s. 129.
 5. Dziuba T.D., Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, Seria; Studia Informatyki Gospodarczej, UW, Warszawa 2000.
 6. Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin Warszawa 2004, s. 68.
 7. Fazlagić A.J., Zarządzanie wiedzą. Wyd. Millenium Gniezno 2006, s. 56.
 8. Gierzatowicz K., Metodyka pomiaru efektywności przedsiębiorstw (w:) E. Skrzypek (red.) Efektywność systemów zarządzania, UMCS Lublin 2000, s. 47.
 9. Dalkir K., Knowledge Management in Theory and Practice, Elsevier, Oxford 2005, s. 25.
 10. Hamel G., Prahalad C, Przewaga konkurencyjna, Business Press Warszawa 1999, s. 19.
 11. Kelloway K.E., Borking J., Knowlegde work as organizational behaviour, „International Journal of Management Rewiev" 2000, nr 3(2), s. 291.
 12. Kunasz M., Analiza efektywności tworzenia wartości dodanej w oparciu o wykorzystanie materialnych i niematerialnych aktywów metoda VAIC - wyniki badań, „Problemy Jakości" 2006, nr 3, s. 15.
 13. Karlof B., Strategie precision, John Wiley&Sons, Chichester 1993, s. 26.
 14. Kim, W.Ch., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, Wyd. MT Bizness, Warszawa 2005.
 15. Lee J., ST., Knowledge Management: The Intellectual Revolution, HE Solutions, October 2000.
 16. Mikuła B., Wprowadzenie do zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, „O jakość" 2003, nr l, s. 54.
 17. Morawski M., identyfikacja metod zarządzania pracownikami wiedzy w: W. Cieśliński (red.) Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, Wyd. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2002, s. 72-73.
 18. Porter M.F., Competitive Strategy, The Free Pres, New York 1998, s. 5.
 19. Ridderstrale J., Nordstrom K.A., Karaoke capitalism, Zarządzanie dla ludzkości, Wyd. One press, Gliwice 2006.
 20. Skrzypek A., Jakość wiedzy a sukces przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji oraz konkurencji, AE Kraków 2007, s. 169-176.
 21. Skrzypek A., Czynniki sukcesu firmy przyszłości w warunkach globalizacji w: Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa Future 2002. Materiały konferencji naukowej, Kazimierz Dolny 2002, s. 114.
 22. Silver Ch., Where Technology and Knowledge Meet. The Journal of Business Strategy 11-12/2000.
 23. Szymański W., (red.) przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja, Wyd. SGH Warszawa 1995, s. 229.
 24. Stankiewicz J., Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, Wyd. TNOIK Dom Organizatora Toruń 2006.
 25. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE Warszawa 2002, s. 60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu