BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowska-Mihułowicz Marzena
Tytuł
Decyzje strategiczne jako podstawa transgresji w przedsiębiorstwie
Strategic Decisions as a Basis of Transgression in Company
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 20, s. 122-127, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
Słowa kluczowe
Teoria podejmowania decyzji, Podejmowanie decyzji strategicznych, Podejmowanie decyzji kierowniczych, Strategia sukcesu
Decision making theory, Top-level decision makers, Managerial decision making, Success strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problemy podjęte przez autorkę, mieszczą się w obszarze teorii podejmowania decyzji. Dotyczą decyzji strategicznych (prospektywnych) o szerokim zakresie i wysokim stopniu złożoności oraz niepewności. Są to decyzje najwyższej wagi, bo warunkują działalność całego przedsiębiorstwa. Autorka omówiła związek, jaki istnieje pomiędzy podejmowaniem przez menedżerów takich decyzji a transgresją w przedsiębiorstwie, wyjaśniając wcześniej istotę samej transgresji.

The conception of transgression and also the relationships between individual transgression and making strategic decisions in an enterprise are presented in this paper. Conditions in which strategic decisions are transgression decisions are defined. Additionally the role of transgression decisions for company management is explained. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowski J. i in., Człowiek w organizacji. Podręczny słownik psychologii zarządzania i dziedzin pokrewnych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
 2. Gęgotek J., Metafizyka a rozwój nauki. Stanowisko krytycznego racjonalizmu, "Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria" 1999 nr 3.
 3. Jasiński J., Reaktywni niestrategiczni, "Rzeczpospolita" 2003 nr 233 (6613).
 4. Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka. Analiza psychologiczna, PWN, Warszawa 1987.
 5. Kozielecki J., Przekroczyć granice Herkulesa, czyli o decyzjach transgresyjnych, "Prakseologia" 1992 nr 3-4 (l 16-117).
 6. Kozielecki J., Transgresja a wolność indywidualna, "Studia Filozoficzne" 1984a nr 3 (220).
 7. Kozielecki J., Transgresja i kultura, wyd. 2, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2002.
 8. Kozielecki J., Transgresyjna koncepcja człowieka, "Studia Filozoficzne" 1984b nr l (218).
 9. Leszczyński A.C., Pojęcie osoby w psychologii humanistycznej, "Studia Filozoficzne" 1989 nr 2 (279).
 10. Lucas R.E., Jr, Expectations and the neutrality of money, "Journal of Economic Theory" 1972 nr 4.
 11. Maciuszek 3., Sztuka udanego życia, czyli jak osiągnąć szczęście, sukces i powodzenie, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 12. McGinnis A. L., Sztuka motywacji, Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 1992.
 13. Nosal Cz.S., Mózg, prawdopodobieństwo i transgresja, "Studia Filozoficzne" 1986 nr 3 (244).
 14. Robbins S. P., Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu