BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszewski Arkadiusz
Tytuł
Strategia banku wobec zagrożonych i trudnych kredytów hipotecznych
The Bank's Strategy Towards Special Mention and Risk Classified Mortgage Loans
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, nr 1, s. 191-202, rys., tabl., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Kredyt hipoteczny, Sektor bankowy, Ryzyko kredytowe, Należności banku, Zabezpieczenie kredytów
Mortgage credit, Banking sector, Credit risk, Banks dues, Securities loans
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono podejście do procesu zarządzania zagrożonymi i trudnymi kredytami hipotetycznymi. Podkreślono szczególną rolę w działaniach monitujących, nowoczesnych kanałów komunikacji z klientem, takich jak call center, SMS, Internet, zwłaszcza na wczesnym etapie obsługi. Zaprezentowano zakres działań restrukturyzacyjnych, a także egzekucje należności hipotetycznych.

The approach to the management of special mention and risk classified mortgages has been set out in a publication. The whole process has been organized as a sequence of individual activities taken up by bank's units. Emphasis has been put on the special role of the reminder procedure as well as on modern communication channels such as the call centre, SMS, internet, especially at early stage of mortgage customer risk service, when best results are possible to achieve. The scope of restructuring activities has been introduced as well, and in more detailed way - execution procedure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hrycaj A., (2002), Egzekucja praktyczna, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Poznań.
  2. Karnicka-Kawczyńska A., Kawczyński J., (1999), Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  3. Rochowicz P., Sądy uczciwe i powolne, "Rzeczpospolita" 22.06.2005r., s. C3.
  4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 stycznia 2005r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie.
  5. Ustawa Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 64.43.296.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu