BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiełczewski Stanisław
Tytuł
Prawdziwy sukces firmy jest dzieckiem wiedzy i informacji, ale przede wszystkim talentu jej twórcy i realizatora
Genuine Progress of Firm Is a Child of Knowledge and Information but First of All Talent of Its Creator and Executor
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 20, s. 150-155
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Informacja w przedsiębiorstwie, Twórcze rozwiązywanie problemów, Strategia sukcesu
Knowledge management, Information in enterprise, Creative solving problems, Success strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarówno polskie organizacje ekonomiczne, jak i sfera publiczna (administracja państwowa i lokalne organy władzy) potrzebują tzw. strategicznych talentów. Zdaniem autora, kwestia "odławiania", rozwijania i umiejętnego wykorzystywania talentów strategicznych na potrzeby firm i władz publicznych wszystkich szczebli, powinna być traktowana przez te jednostki, jako zadanie priorytetowe, bo to z kolei stwarza realne szanse na wyjście Polski z gospodarczej marginalizacji. Autor podjął próbę udowodnienia tej tezy, jednocześnie podkreślił, jak istotną rolę w kreowaniu talentów strategicznych mają ekonomiczne uczelnie wyższe.

Polish economic organizations, state and local authorities need strategic talents who should be discovered, developed and used. We are convicted on marginalization if we do not take this task. I try to prove this thesis. I also try to present how to increase this most valuable staff potential. Economic colleges, but particularly strategic management departments have in the realization of these tasks an important role to play. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu