BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bac Marzena
Tytuł
Zarys problemu ryzyka katastroficznego na rynku nieruchomości
Outline of Problem of Catastrophic Risk on Real Estate Market
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 1, s. 11-21, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Ryzyko, Katastrofa, Ubezpieczenie majątku, Klęski żywiołowe
Real estate market, Risk, Disaster, Property insurance, Natural disaster
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano kilka aspektów związanych z ryzykiem wystąpienia klęsk żywiołowych na rynku nieruchomości. Skupiono się przede wszystkim na problemie w odniesieniu do nieruchomości i praktyk ubezpieczeń majątkowych wypracowanych w różnych krajach. Przedstawiono hipotezy dotyczące skuteczności ubezpieczeń majątkowych nieruchomości w odniesieniu do Polski.

The article introduces several essential aspects connected with risk of natural disaster on real estate market. Defeats, which are called out by powers of nature, are problematic for many states - their societies, governments and systems of economic insurances. Scientific prognosises in this range are unfortunately unfavorable. The author concentrates on the problem with reference to real estate and with reference to practices in the area of real estate insurance that has been worked out in different countries. There are hypothesizes that relates efficiency of property insurance in relation to real estate protection from results of natural disasters with reference to Poland. Reflections are based on the research driven by author, whose aim is to specify efficient solution of above problem in the country, for example: across elaboration of obligatory insurances system of real estate from catastrophic risks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kundzewicz W. Z.: Ciepło, coraz cieplej, "Wiedza i życie", 2001, nr 7.
  2. Nachlik E.: Powódź. Lekcja z przeszłości ostrzeżeniem dla przyszłości. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2002.
  3. Największe Szkody w 2007 roku. "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 2002, nr 7/8.
  4. Praca zbiorowa pod red. W. Ronki -Chmielowiec: Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław 2000.
  5. Put M.: Problem ryzyka na rynku nieruchomości [w:] Tarnowski rynek nieruchomości. Konferencja w Tarnowie 20 czerwca 2002 r. Materiały. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Tarnów 2002.
  6. Wajrak A.: Zaleje nas za WO lat albo jutro. "Gazeta Wyborcza", 13.08.02.
  7. Wojciechuwska-Lipka E.: Ubezpieczenia od żywiołów. Konferencja Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu im. Koźmińskiego. Warszawa 2002.
  8. Wypłaty odszkodowań ograniczone. Wiadomości ze świata. "Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja", 2002, nr 9 (69).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu