BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierusz Jerzy
Tytuł
Nieruchomości inwestycyjne - analiza porównawcza polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego
Investment Properties - Comparison of Polish GAAP and International Financial Reporting Standards
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, nr 2, s. 41-53, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Własność nieruchomości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Prawo bilansowe
Real estate, Ownership of real property, International Accounting Standards (IAS), Balance law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizę polskich i międzynarodowych przepisów dotyczących: pojęcia, zakresu, zasad wyceny i listy ujawnień w obszarze nieruchomości inwestycyjnych. Porównano MSR nr 40 "Nieruchomości inwestycyjne", z odpowiednimi przepisami ustawy. Zaprezentowano również zagrożenia, jakie niesie ze sobą pełna adaptacja w warunkach polskich modelu wartości godziwej, preferowanego przy wycenie inwestycji w nieruchomości.

The aim of the article is to compare Polish and international regulations regarding definition, scope, measurement and disclosure requirements for investment properties. Comparison of the IAS 40 with the Polish Accounting Act leads to the conclusion that there is a far reaching convergence of the two. Author also points out threats which may result from the full implementation of the I AS benchmark treatment - fair value model -in Polish circumstances. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fedak Z.(2005), Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalania wyniku finansowego, w pracy: Zamknięcia roku 2005, Rachunkowość, numer specjalny 2005 r.
  2. Gierasz J.(2002), Inwestycje w nieruchomości, w pracy: Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Analiza porównawcza, pod red. J. Gierusza, ODDK, Gdańsk.
  3. Gierusz J.(2001), Zmiany w ustawie o rachunkowości 2001/2002, ODDK, Gdańsk.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, tom 3, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005 r.
  5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), SKwP, IASB, Warszawa 2007 r.
  6. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z póz. zm.).
  7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46 z 2000, poz. 543 z póz. zm.).
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 76 z 2002, poz. 694 z póz. zm.).
  9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz.2109)
  10. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. w zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. Nr 63 poz. 393).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu