BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spigarska Ewa
Tytuł
Sprawozdanie finansowe zakładów ubezpieczeń według regulacji międzynarodowych - zarys problemu
Financial Statement if Insurance Enterprises by International Regulations - Outline of the Problem
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, nr 2, s. 119-126, tabl., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Insurance companies, Financial statements, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zakres sprawozdania finansowego sporządzanego przez zakłady ubezpieczeń. Przedstawiono oddziaływanie MSR/MSSF na kształt sporządzanego sprawozdania finansowego. Zaprezentowano podstawowe różnice w wycenie aktywów i pasywów zakładów ubezpieczeń według polskiego prawa bilansowego i MSR/MSSF.

Introduction of international regulations has affected mainly a scope of information disclosed in financial statement of the insurance enterprises. IFRS 4 "Insurance contracts" requires producing more detailed information allowing financial statements recipients to understand established rules of valuation rather than US GAAP. In order to provide consistent financial statements FASB and IASB established that Phase II of 4 IFRS preparation will be carried out together under IASB guidance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Czwarta z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (78/660/EEC)
 2. Dyrektywa Rady z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń (91/674/EEC)
 3. Dyrektywa Siódma z dnia 13 lipca 1983 r. w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (83/349/EEC)
 4. Gąsiorkiewicz L. (2002) Sprawozdawczość finansowa zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej, w pracy "Ubezpieczenia w Unii Europejskiej" pod red. J. Monkiewicza, Poltext, Warszawa 2002, s. 162.
 5. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
 7. Szafraniec J. (2006) w pracy "Rachunkowość finansowa i podatkowa" pod red. T. Cebrowska, PWN, Warszawa
 8. Ogólnie Akceptowane Zasady Rachunkowości Stanów Zjednoczonych (US GAAP)
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.11.2003 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji. DzU 2003, nr 209, poz. 2144 z późn. zm.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.03.2005 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów. DzU 2005, nr 51, poz. 465 z późn. zm.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 08.12.2003 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń DzU 2003, nr 218, poz. 2144 z późn. zm.
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.06.2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu, formy i zasad sporządzania rocznych sprawozdań dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej. DzU 2006, nr 121, poz. 835 z późn. zm.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.12.2003 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń. DzU 2003, nr 222, poz. 2203 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej DzU 2003, nr 124, poz. 1151z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości DzU 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu