BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotyla Cyryl, Bucior Grzegorz
Tytuł
Instrumenty pochodne - ryzyko finansowe i jego prezentacja
Financial Instruments - Financial Risk and Its Presentation
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, nr 2, s. 77-84, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Instrumenty pochodne, Sprawozdanie finansowe, Analiza ryzyka finansowego
Derivatives, Financial statements, Financial risk analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono sprawozdania finansowe, których celem jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej i osiągniętych wynikach, jak również informacji o ryzyku finansowym związanym z instrumentami finansowymi. Zaprezentowano informacje na temat rodzaju i wielkości ryzyka, na jakie jest narażona jednostka gospodarcza na wskutek wykorzystania instrumentów finansowych.

The main reason of financial statements presentation is to present information about financial condition of the company, its assets and income as well as to present current and future value and information of financial risk, especially related to financial instruments used and owned by the company. This information is crucial in decision making process made by employees, shareholders and many others financial statements users. This article discuss general requirements in the area of financial risk presentation in the company's financial statements. (original abstrakt)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jaruga A., Martyniuk T. (2001), Komentarz do ustawy o rachunkowości, Oddk, Gdańsk
  2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (2001), SKwP, Warszawa
  3. Motała Ł. (l 999), Zasady rachunkowości u progu XXI wieku, "Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria I zeszyt 272 - Rachunkowość w kształtowaniu efektywności przedsiębiorstw", Poznań
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U.2001.149.1674)
  5. Surdykowska S. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Kraków
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu