BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielecka Anna
Tytuł
Dylematy w stosowaniu dotychczasowych strategii finansowych w nowych warunkach funkcjonowania polskich przedsiębiorstw
Difficulties in Effective Implementation and Use of Financial Strategy in New Conditions of Enterprises on Globalized Polish Market
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, nr 2, s. 21-40, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Strategia finansowa, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Zarządzanie finansami
Financial strategy, Enterprises functioning in the market, Financial management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono poszczególne zmiany w postrzeganiu finansów i ich znaczenia we współczesnym świecie biznesu. Zaprezentowano pewną nieudolność i ograniczenia w działaniach związanych z realizacją strategii finansowych. Omówiono uwarunkowania determinujące niewiedzę związaną z rozumieniem finansów, strategii finansowej i strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa.

The aim of the study is to identify the changes of influences of running the business, especially from the point of view of the financial strategy. It includes a short discussion about the essence and terms of financial decision in terms of implementation of financial strategies. The background of the article is the evolution of the determinants having influence on the enterprises and its attitude to the financial strategy forming. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J.B., Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, 1991, vol. 12.
 2. Dąbrowski J., Gierszewska G., Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, 2005
 3. Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2001
 4. Hali R., The strategic analysis of intangible resources, Strategic Management Journal, 1992, vol. 14.
 5. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa, 1994.
 6. Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa, 1994.
 7. Krawiec F., Strategiczne myślenie w firmie, Difin, Warszawa 2003.
 8. Osbert-Pociecha G., Elastyczność organizacji - ,, tańczenie " w turbulentnym otoczeniu, wykład z dnia 28.09.2007, www.wiedzainfo.pl z dnia 31.12.2007, portal Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny.
 9. Penc J., Strategie zarządzania, Placet, Warszawa, 1997.
 10. Single J.H., Schiemman W.A., "From Balanced Scorecard to Strategy Gauge: Is Measurment Worth It? ", Management Review, 1996, vol. 85
 11. Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, red. B. Kłosowska, A. Tokarski, M. Tokarski, E. Chojnacka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 12. Wrońska E.M., Strategie finansowe spółek pracowniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2004.
 13. www.finansowanie.euro-net.pl. wykład K. Borowski, Pułapki wskaźnikowej analizy finansowej, KUKE S.A., 06.04.2006.
 14. www.stockwatch.pl/2007/11/analiza-wskaznikowa-czl.html z dnia 29.11.2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu