BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krasodomska Joanna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Sprawozdawczość finansowa banku a proces zarządzania ryzykiem
Financial Reporting in Banks and Risk Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 768, s. 65-77, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Sprawozdanie finansowe, Banki, Ryzyko bankowe, Zarządzanie ryzykiem, Regulacje bankowe
Reporting in enterprises, Financial statements, Banks, Banking risk, Risk management, Bank regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
W zarządzaniu bankiem ważny problem stanowi zarządzanie ryzykiem. Omówiono system sprawozdawczości finansowej banku obejmujący sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną. Przedstawiono międzynarodowe regulacje sprawozdawczości banków.

Risk is an inseparable element of all business activity, and is especially important in the case of banks. For banks are institutions of risk transformation, and at the same time guarantors of the security of money entrusted to them by customers. In this article, the author describes the great significance of broadly-understood financial reporting by banks, both in the process of risk management by a given bank (internal reporting) and in the process of informing all interested parties about its effectiveness (external reporting). Financial reporting in banks operating in Poland will, in the immediate future, remain under the influence of two important changes: the introduction of guidelines resulting from International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) and the inclusion in banking regulations of the principles of the New Basel Capital Accord on the basis of the Capital Requirements Directive.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Best R, Wartość narażona na ryzyko, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 2. Capiga M., Harasim J., Szustak G., Finanse banków, SKwP, Warszawa 2005.
 3. Capiga M., Wypłacalność i adekwatność kapitałowa, „Bank” 2002, nr 7/8.
 4. Drucker P.F., Jak skutecznie zarządzać firmą, PWE, Warszawa 1993.
 5. Dziekoński P, Nowa bazylejska umowa kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego, Materiały i Studia, nr 164, NBP, Warszawa 2003.
 6. Garside T., Bech J., Dealing with Basel II: The Impact of the New Basel Capital Accord, „Balance Sheet” 2003, nr 11.
 7. Gazik-Salwach A., Sprawozdawczość bankowa w zarządzaniu ryzykiem finansowym [w:] Znowelizowana ustawa o rachunkowości w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości, red. A. Kaszuba-Perz, E. Nowak, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2002.
 8. Gup B.E., The New Basel Capital Accord, Thomson Learning, USA, 2004.
 9. Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
 10. Iwanicz-Drozdowska M„ Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
 11. Jackowicz K., Dyscyplina rynkowa w bankowości. Rodzaje i możliwości zastosowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 12. Lisowski M., Rola sprawozdawczości w zarządzaniu ryzykiem w instytucjach finansowych. Rachunkowość a controlling. Sprawozdawczość i ocena ośrodków odpowiedzialności, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 868, Wrocław 2000.
 13. Marcinkowska M., Regulacje kapitałowe banków [w:] Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, red. B. Micherda, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 14. Mrówczyński J., Obecne i przyszłe zmiany w zakresie nadzoru bankowego, Master of Business Administration, Pismo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego i Międzynarodowej Szkoły Zarządzania, nr 6, Warszawa 2005.
 15. Oleksyk P., Bezpieczeństwo finansowe banku a sprawozdawczość finansowa [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. B. Micherda, Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 16. Raffournier B., Walton P., International Accounting Standards Board [w:] International Accounting, red. P. Walton, A. Haller, B. Raffournier, Thomson Learning, London 2003.
 17. Stępień M., Wydymus Z., Szczególna rola rachunkowości w zarządzaniu bankiem komercyjnym, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 559, Kraków 2001.
 18. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa 2001.
 19. Trzeci filar. Ujawnienia, Dokument konsultacyjny, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Czerwiec 2005, www.nbp.pl, 20.12.2005.
 20. Wąsowski W., O ryzyku nieco inaczej, „Bank” 2002, nr 7/8.
 21. Woelfel Ch. J., Rachunkowość banku -jak zrozumieć i stosować standardy i regulacje, PWN, Warszawa 2000.
 22. Zawadzka Z., Ryzyko bankowe [w:] Bankowość. Podręcznik akademicki, red. W.L. Jawor-ski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu