BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasperowicz-Stępień Alicja (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Stępień Konrad (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Analiza memoriałowego i kasowego ujęcia wyniku sektora finansów publicznych
Analysis of the Accrual and Cash View of Public Finance Sector Performance
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 768, s. 97-109, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Sektor publiczny w gospodarce, Dług publiczny, Deficyt płatniczy
Public finance, Public sector in economy, Public debt, Payments deficit
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy skupiono się na zagadnieniach związanych z polityką fiskalną. Omówiono problem dostosowań w zakresie struktury sektora publicznego, metodologii liczenia deficytu oraz długu publicznego, zgodnie z wymogami UE.

By joining the European Union, Poland has committed itself in the long term to joining the euro zone. This action entails fulfilling the convergence criteria, which concern both monetary policy and fiscal policy. The authors focus, above all, on issues linked with fiscal policy. They look at the issue of adjustment in the structure of the public sector, the methodology for calculating public sector deficit (taking into account both the accrual and cash view), and public debt, in accordance with European Union requirements.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Domaszewicz R., Finanse w gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1991.
  2. Komar A., Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996.
  3. Malinowska E., W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002, ODDK, Gdańsk 2002.
  4. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  5. Soczówka H., Podstawowe zasady rachunkowości i ich odzwierciedlenie w księgach rachunkowych jednostek sektora publicznego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 535, Kraków 2000.
  6. Sprawozdania z wykonania budżetu Państwa za lata 2001-2004.
  7. Wernik A., Niektóre problemy obliczeniowe i interpretacyjne deficytów budżetowych [w:] Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t. 1. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
  8. Zysnarska A., Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, ODDK, Gdańsk 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu