BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Beliczyński Jan (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wartość dla klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji radiowej
Value for the Customer in Creating Competitive Advantage of a Radio Organization
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, nr 1, t. 1, s. 106-119, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Środki masowego przekazu, Radiofonia
Enterprise competitiveness, Competitive advantage, Mass media, Radio broadcasting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zinterpretowano pojęcia "wartości" oraz "wartości dla klienta". Omówiono problem przewagi konkurencyjnej organizacji radiowej oraz zagadnienie wartości oferowanych przez organizacje radiowe w odniesieniu do przewagi konkurencyjnej w sektorze radiowym.

Understanding problems associated with creating value for the customer over the radio (for both the listener and advertiser) is the aim of the present study. The essence of value and value for the customer is first explained. Interpreting the notion of "value for the customer" in management sciences is given special attention. Problems of competitive advantage in radio organization is later presented. It is emphasized that obtaining relatively long-lasting competitive advantage on the market can be reached through the creation and delivery of value to the customer. Finally, organizational values created by the radio for listeners and advertisers are defined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brilman .1. [2002|, Nowoczesne metody i koncepcje zarządzania, PWE, Warszawa.
 2. Dąbała J. |2006|, Horyzonty komunikacji medialnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 3. Doyle P. |2003], Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa.
 4. Dziamski S. 11978], O obiektywnym charakterze wartości, Studia Filozoficzne, nr 8-9.
 5. Karcz K. |2004|, Koncepcja wartości - podejście marketingowe [w:] Wartość w naukach ekonomicznych, red. H. Zadora, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 6. Kozarkiewicz A. |2007], Wartość dla klienta we współczesnej rachunkowości zarządcz.cj, MRF.pl, nr 7. http://www.mrf.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=l 1 l&id=69, data odczytu 27.02.2008.
 7. Leksykon marketingu [1989], red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa.
 8. Malinowski B. [ 1958], Szkice z teorii kultury, KiW, Warszawa.
 9. Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, red. B. Dobek-Ostrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 10. Mikułowski Pomorski .1. [1975], Analiza systemowa masowego komunikowania, "Zeszyty Prasoznawcze", nr 1(63).
 11. Misiąg F. |2001 ], Orientacja marketingowa jako przedmiot badań |w:| Marketing u progu XXI wieku, red. A. Czubała, J.W. Wiktor, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 12. Misztal M. |1980|, Problematyka wartości w socjologii, PWN, Warszawa.
 13. Mrozowski M. [2002], Media masowe. Władza, rozrywka, i biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-.IR, Warszawa.
 14. Osipowicz A. [2000], Lingua Latina Lingua Nostra, Wydawnictwo Mag, Warszawa.
 15. Rutkowski I. [2006], Marketingowe koncepcje wartości, "Marketing i Rynek", nr 2.
 16. Seweryn D. 11980], Pojęcie wartości w sporze o podstawy jej istnienia, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 129.
 17. Siciński A. 11976], Pojęcia "potrzeby" i "wartości" w świetle koncepcji systemu, Studia Filozoficzne, nr 12(133).
 18. Smid W. [2000], Leksykon menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 19. Stankiewicz M.J. [2005], Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 20. Strategor [1997], Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 21. Strużycki M. [2006], Marketing w systemie nauk o zarządzaniu - przenikanie i konflikt [w:] Ekspansja czy regres marketingu?, PWE, Warszawa.
 22. Sudoł S. [2004|, Przedmiot i zakres nauk o zarządzaniu oraz ich miejsce wśród dziedzin i dyscyplin naukowych, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 23. Szymura-Tyc M. [20031, Wartość dla klienta jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Organizacja i Kierowanie", nr 4(114).
 24. Szymura-Tyc M. |2004], Wartość dla klienta w teorii wyboru, zachowań konsumenta i marketingu Jw:[ Wartość w naukach ekonomicznych, red. H. Zadora, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 25. Tatarkiewicz W. [ 1971 [, O bezwzględności dobra [w:] Droga do filozofii, red. W. Tatarkiewicz, PWN, Warszawa.
 26. Wiścicki M., Błoński K. |2006J, Wybrane aspekty ewolucji marketingu |w:[ Ekspansja czy regres marketingu?, PWE, Warszawa.
 27. Żabiński L. [2001), Paradygmaty współczesnego marketingu. O niektórych aspektach identyfikacyjnych [w:] Marketing u progu XXI wieku, red. A. Czubała, J.W. Wiktor, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu