BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zysnarska Anna
Tytuł
Ewolucja Modelu Uwarunkowań Sytuacyjnych w ramach badań nad reformą rachunkowości sektora rządowego
Evolution of the Contingency Model in the Framework of Research on the Government Accounting Reform
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, nr 2, s. 151-167, rys., tabl., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Sektor publiczny w gospodarce, Modele ekonomiczne, Badania naukowe
Public sector in economy, Economic models, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań podjętych przez międzynarodowe grono badaczy w ramach organizacji CIGAR (Grupa Międzynarodowych Badań Porównawczych Systemów Rachunkowości). Zaprezentowano ewolucję Modelu Uwarunkowań Sytuacyjnych w ramach badań nad reformą rachunkowości sektora rządowego.

The Financial Management Reform Process Model embraces contextual situations, regarded as decisive for the permanence of the reform process. The situations are the following: main stimulators for the reform process, key participants of the reform process, the process of establishing norms and principles of accounting, an implementation strategy. Various phenomena like budget deficits, high and growing public debt, low or even negative GDP growth and high unemployment can represent the stimulators of public finance and accountancy reforms. The group of key participants of the reforms embraces the reforms' initiators, including experts and influential institutions, promoting the reforms' goals, and also politicians. The new principles and norms of accountancy are implemented basically through new legislation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler E., Haas P.M. (1992), Conclusion: Epistemic, World Order, and the Creation on a Reflective Research Program, in: International Organisation, Vol. 46, Nrl.
 2. Budaeus D., Buchholz K. (1996), Controlling Local Government Cost and Performance, An International Comparison, Vol. 9, Greenwich, CT: JAI Press.
 3. Chan L. J., Jones R. H., Lueder K. (1996), Research in Governmental and Nonprofit Accounting, Vol. 9, Greenwich, CT:JAI Press.
 4. Owsiak S. (1999), Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Gaudemet P.M., Molinier J. (2000), Finanse publiczne, PWE, Warszawa.
 6. Denek E., Sobiech J., Wolniak J. (2001), Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Godfrey A.D., Devlin P.J, Merrouche C. (1996), Governmental Accounting in Kenya, Tanzania, and Uganda, in: J.L. Chan et al. (eds.), Research in Governmental and Nonprofit Accounting, Vol. 9, Greenwich, CT: JAI Press.
 8. Godfrey A.D., Devlin P.J, Merrouche M. C. (2001), A Diffussion - Contingency Model for Government Accounting Innovations, w: Bac A., International Comparative Issuing Gov. Accounting, Boston, Kluwer.
 9. Hood C. (1995), The New Public Management In the 1980s: Variations on the theme, Accounting Organization and Society, Vol. 20, Nr 2-3.
 10. Jaruga A., Nowak W. A. (1996), Toward a General Model of Public Sector Accounting Innovations, in .L. Chan et al. (eds.), Research in Governmental and Nonprofit Accounting, Vol. 9, Greenwich, CT: JAI Press.
 11. Lapsley L, Pallot J. (2000), Accounting, management and organizational change: A comperative study of local government, Management Accounting Reaserch, Nr 11, Nr 2.
 12. Luder K., Jones R. (eds.) (2003), Reforming governmental accounting and budgeting in Europe, Fachverlag Moderne Wirtschaft, Frankfurt a.M.
 13. Luder K. (2001), Badania porównawcze w zakresie rachunkowości sektora rządowego w ostatnim dziesięcioleciu - osiągnięcia i problemy, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 6 (62).
 14. Luder K. (1994), The "Contingency Model" Reconsidered: Experiences from Italy, Japan and Spain, in: E. Buschor, K. Schedler (eds.), Perspectives on Performance Measurement and Public Sector Accounting, Berne et al.: Haupt.
 15. Luder K. (1992), A Contingency Model of Governmental Accounting Innovations In the Political-Administrative Environment, in: J.L. Chan, J.M. Patton (eds.) Research in Governmental and Nonprofit Accounting, Vol. 7, Greenwich, CT: JAI Press.
 16. Laughlin R., Pallot J. (1998), Trends, Patterns and Influencing Factors: Some Reflections, w: O. Olson (eds.), Global Warning! Debating International Developments in New Public Financial Management, Oslo: Cappelen.
 17. Mellemvik F., Monsen N. (1995), Local Governmental Accounting in Denmark, Norway and Sweden: a Comparative Study of Consolidation Issues, in: V. Montesino's , J.M. Vela (eds.), International Research in Public Sector Accounting, Reporting and Auditing, Valencia: IVIE.
 18. Monsen N., Nasi S. (1997), The Contingency Model Reconsidered: On the Definition of Governmental Accounting Innovations, paper presented at the 6th CIGAR Conference, Milan.
 19. Pallet J. (1996), Innovations In National Government Accouting and Budgeting In New Zealand, in: Chan et al. (eds.), Research in Governmental and Nonprofit Accounting, Vol. 9, Greenwich, CT: JAI Press.
 20. Schick (2000), Transforming the public sector,: www.ssc.govt.nz./Spirit/Transforming.asp.
 21. Yamamoto K. (2000), Accounting System Reform and Management in the Japanese Local Government, in: E. Caperchione, R. Mussari (eds.), Comparative Issues in Local Government Accouting, Boston.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu