BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziworska Krystyna, Czechowski Lucjan, Górczyńska Anna
Tytuł
Infrastruktura drogowa
Road Infrastructure
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 1, s. 41-53, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie robót drogowych, Zarządzanie drogami, Drogi, Decyzje inwestycyjne, Infrastruktura drogowa
Finance road works, Road management, Road, Investment decisions, Road infrastructure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono wieloaspektowe rozważania nad stanem obecnym infrastruktury drogowej w Polsce, brakiem dostosowania jej do standardów unijnych i widocznym niedostosowaniem. Zaprezentowano najważniejsze plany i programy inwestycyjne, jakie powstały w ostatnich latach dla modernizacji i rozwoju sieci drogowej w Polsce. Odniesiono się do kwestii finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej.

The article introduces considerations over current state of road infrastructure in Poland, lack of adaptation of road infrastructure to European Union standards and visible underinvestment. The research presents the most important plans and investment programs, which have appeared for modernization and of development of road net in Poland in last years. In final part of report, authors refer to matter of investment financing in relation to road infrastructure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bak M.: Transport jako przedmiot i czynnik integracji europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
  2. Dutkowski M.: Autostradą do morza czy tramwajem na uczelnię, "Pieniądze i Więź" 2001, nr 4 (13). Autor ten pisze tu: "Budowana w Polsce od nowa sieć autostrad to przedsięwzięcie z minionej epoki (dlaczego nie sieć kanałów śródlądowych albo kolei?").
  3. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych. Raport o stanie nawierzchni sieci dróg krajowych w 2000 roku. "Drogownictwo" 2001, nr 4.
  4. Kamińska T: Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu. Wydawnictwo Uniwersytety Gdańskiego, Gdańsk 1999.
  5. Korneluk A.: Transport samochodowy, "Spedycja i Transport" 1999, nr 5.
  6. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2001.
  7. Wełdycz J: Raport: stan polskiego transportu lądowego. "Gazeta Transportowa" 2001, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu