BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głuszak Michał (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Praktyka ochrony i odnowy zabytków w Polsce w świetle standardów międzynarodowych
Practice of Protection and Renovations of Monuments in Poland in Light of International Standards
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 1, s. 54-62, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zabytki, Ochrona zabytków, Rekonstrukcja historycznych obiektów, Prawo międzynarodowe
Monuments, Conservation, Reconstruction of historic object, International law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono praktyki ochrony i odnowy zabytków w Polsce w świetle określonych międzynarodowych standardów. Przedstawiono jak dalece polska praktyka odbiega od norm międzynarodowych, jakie są przyczyny ewentualnych odchyleń i jakie mogą być ich konsekwencje dla polskiego zasobu nieruchomości zabytkowych.

In the elaboration author undertakes problem of practice of revaluation of antique objects in Poland and of collation her with obligatory international standards in this to sphere. In the first part of article author concentrates on discussion of international settlements that regulate sphere of protection and renovations of antique real estate. These regulations are leaning on rich theoretical output from spheres of architecture and preservation of monuments. The most important of settlements are contained in Athens Card from 1931 and Venetian Card from 1964. After introduction of current theoretical aspects author discus problems connected with protection and renovation of monuments in Poland. Empirical side of work is leaning on literature professional and own research. Author places following questions: how far real course of process of antique real estate renovation runs away from course of model process?, what are the conditions and mechanisms causing mentioned deviations and which one can have consequences for antique objects?, what changes are necessary to minimize results of such deviations? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Belniak S., Maciejowski S., Rynek zabytkowych nieruchomości miejskich - przykład Krakowa, /w:/ Miasto historyczne. Potencjał dziedzictwa, praca zbiorowa pod redakcją K. Brońskiego, J. Purchli, Z. Zuziaka, Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków, Kraków 1997.
 2. Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas, Washington 1987. Dobies A-, Biznes na zabytkach, "Nieruchomości, Rynek, Prawo" 2002, nr 29.
 3. http://www.awrsp.gov.pl/pl/biuro/raport.html
 4. http://www.oozk.pl/html/zbiory.html
 5. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania Służby Ochrony Zabytków w warunkach reformy administracji publicznej, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2003.
 6. International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites, Venice 1964.
 7. Karwinska A., Problemy rozwoju Krakowa do roku 2000, [w:] Problemy inwestowania i rynku nieruchomości, praca zbiorowa, AE w Krakowie, Kraków 2000, s. 182
 8. Pawlikowska-Piechotka A., Rynek nieruchomości zabytkowych, "Człowiek i Środowisko" 2000, nr XXIV.
 9. Principles for the Recording of Monuments, Groups of Buildings and Sites, Sofia 1996.
 10. Resolutions of the International Symposium on the Conservation of Smaller Historic Towns, at the 4" 1COMOS General Assembly, Bruges 1975.
 11. The Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments, Athens 1931.
 12. Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. nr 98, poz. 1150 ze zm. Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu