BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pichur Agnieszka (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Kosała Małgorzata (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Przykłady klasyfikacji innowacyjności przedsiębiorstw oraz gospodarek
Examples of Classifying the Innovativeness of Enterprises and Economies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 769, s. 25-39, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Zachowania innowacyjne
Innovations, Enterprise innovation, Innovative behaviours
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zebrano i przedstawiono główne miary innowacyjnosci przedsiębiorstw i gospodarek. Scharakteryzowano zachowania wewnątrzorganizacyjne w pomiarze innowacyjności.

Innovations that are created and introduced onto the market are the basis upon which competitive enterprises and economies function. Due to the specific nature of the innovations themselves and also issues relating to the measurement of economic phenomena, difficulties arise in the construction of measures by which innovativeness can be assessed. In this article, the authors present basic measures of the innovativeness of enterprises and economies, for there exist premises to make generalisations and draw conclusions in this regard. The authors present two examples of classifying innovative enterprises based on a model of intra-organisational behaviour as well as several indicators that enable conclusions to be drawn not only about the innovativeness of enterprises, but also of regions and economies. The use of a single measure of innovativeness to give an accurate picture of the situation seems impossible. To understand phenomena relating to innovativeness, it is necessary to use several of the presented measures together. This article is a preparation for empirical studies on the behaviour of innovative enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., Innowacyjność przedsiębiorstw, UMK, Toruń 2004.
 2. Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 3. Filipowski J.J., Innowacje w produkcji przemysłowej w krajach kapitalistycznych, PWN, Warszawa 1982.
 4. Grupp H., Muent G., Trade on High-technology Markets and Patent Statistics - Leading Edge versus Technology, Trade, Growth and Technical Change, D. Archibugi, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 5. Hatzichronoglou T., Revision of The High-technology Sector and Product Classification, STI Working Papers, nr 2, OECD, Paris 1997.
 6. How do Innovating Small and Medium Sized Enterprises Use Business Support Services?, Centre for Urban and Regional Development Studies, University of Newcastle Upon Туne, Final report 2002.
 7. Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2004.
 8. Jasiński A., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, KIW, Warszawa 1992.
 9. Nauka, technologia, gospodarka, red. A. Kukliński, KBN, Warszawa 1995.
 10. Nauka i technika w 2001 roku, GUS, Warszawa 2003.
 11. Niedbalska G., Pojęcie i klasyfikacja wyrobów wysokiej techniki, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 1999, nr 10.
 12. Peters T., Get Innovative or Get Dead, „California Management Review” 1992, vol. 33/1.
 13. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001.
 14. Popławski W., Mechanizmy procesów innowacyjnych w rozwoju przemysłów wysokiej techniki (Studium doświadczeń krajów wysoko rozwiniętych), UMK, Toruń 1995.
 15. Romijn H., Albu M., Explaining Innovativeness in Small High-Technology Firms in the United Kingdom, Faculty of Technology, Management Endhoven University of Technology, The Netherlands, March 2001.
 16. Schumpeter J., Teoria wzrostu gospodarczego, PWE, Warszawa 1960.
 17. Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, red. Z. Dowgiałło, Wydawnictwo Znicz, Szczecin 2000.
 18. Stawasz E., Zewnętrzne uwarunkowania innowacyjności i wzrostu firm [w:] K. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 19. Wiszniewski W., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Orgmasz, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu