BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieśliński Wojciech, Stosik Aneta
Tytuł
Podejście procesowe w rozwoju organizacyjnym przedsiębiorstw z zastosowaniem programu IGrafix for Six Sigma
Process Approach to the Organizational Development of Enterprises that Use IGrafix Process for Six Sigma Program
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, nr 1, t. 1, s. 190-198, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie procesami, Zarządzanie zintegrowane, Zintegrowane systemy informatyczne
Enterprise development, Process management, Integrated management, Information integrated system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono wyniki badań własnych w zakresie zastosowania podejścia procesowego do rozwoju organizacji. Wskazano relacje między rozwojem organizacyjnym przedsiębiorstwa, bazującym na teorii OD (Organizational Development) a zarządzaniem procesami. Opisano orientacje na procesy w przedsiębiorstwach i kierunki zmian organizacyjnych. Przedstawiono możliwości wykorzystania programu IGrafx do optymalizacji przebiegu procesów w organizacji.

This paper presents research results in applying the process approach to enterprise development. The use of IGrafix Process for the Six Sigma program favors the optimization of processes and escalates an enterprise's ability to develop network enterprises, learning and its virtual existence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cyfert S. [2006], Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, AE w Poznaniu, Poznań.
 2. Czekaj J. [2001], Metody zarządzania informacją. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 3. Davenport T.H. |1993), Reed Radical Innovation and Continuous Improvement'/ Integrate Process Reengineering and TQM, "Planning Review", May/June, nr 3.
 4. Grajewski P. [2007], Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 5. Hammer M. [1996], Beyond Reengineering: How the Process-Centered Organization is Changing Our Lives, Harper Business, New York.
 6. Hammer M. {1999], Reinżynieria i jej następstwa, PWN, Warszawa.
 7. Kaplan R.S., Norton S. [2001], Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Lasek M., Oczkowski M., Otmianowski B. [2003], Analiza procesów biznesowych z wykorzystaniem programów IGrafx Process 2000 for Six Sigma, WSIiZ, Warszawa.
 9. Martyniak Z. [1998], Nowe metody i techniki zarządzania organizacją, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 10. McCormack K. [1999J, The Development of a Measure of Business Process Orientation and the Relationship to Organizational Performance, prosci.com /mccormack.htm-1,10.2004.
 11. Najnowsze instrumenty opisu organizacji [2002], red. W. Cieśliński WWSZiP, Wałbrzych.
 12. Otmianowski B. [2002], IGrafix jako narzędzie opisu organizacji procesów w przedsiębiorstwie [w:] Najnowsze instrumenty opisu organizacji, red. W. Cieśliński, WWSZiP, Wałbrzych.
 13. Otmianowski B. [2003), Studium przypadku, na przykładzie firmy medycznej (materiały edukacyjne firmy iSolution.
 14. Perechuda K. [2005], Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, AE we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Porter M.E. [1985], Competitive Advantage: Creating & Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York.
 16. Podejście procesowe w zarządzaniu [2004], red. M. Romanowska, M. Trocki, SGH, Warszawa.
 17. Rothwell J.R., Sullivan R. [2005], Practicing Organization Development, Pfeiffer, NY.
 18. Stabryła A. [2006], Zarządzanie projektami organizacyjnymi i ekonomicznymi, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu