BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Janusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wzorce przebiegu przedsięwzięć a koszt czasu
Standards in the Course of Undertakings and the Cost of the Time
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, nr 1, t. 1, s. 217-228, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie projektem
Enterprise management, Strategic management, Project management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono istotę i funkcje organizowania przedsięwzięć w organizacji, energetyczną koncepcję działalności w odniesieniu do wzorca przedsięwzięć a także modele organizacji przedsięwzięć w odniesieniu do kosztów pracy.

This article presents the essence and increasing significance of venture activity for businesses. It characterizes the function of management, particularly the function of organizing in time. It describes a model venture from the perspective of how it uses calendar time and its own potential. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiecki K. [1970], O nauce organizacji, PWE, Warszawa.
 2. Frąckiewicz J. [1980], Systemy sprawnego działania, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 3. Gackowski Z. [1970"], Metoda Nadlera, "Przegląd Organizacji", nr 7.
 4. Kotarbiński T. [1973], Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 5. Martyniak Z. [1977], Zagadnienia oceny działań w ujęciu Z. Rytla, "Prakseologia", nr 1-2.
 6. Martyniak Z. [1980], Metody prakseologiczne i ich "ślady" w wybranych technikach zarządzania, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 133.
 7. Martyniak Z. [1981], Proces i narzędzia organizowania przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków.
 8. Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie. 50 problemów teorii i praktyki, KiW, Warszawa 1986.
 9. Morse P., Kimball S.E. [1950], Methodes of Operations Research, New York.
 10. Mreła H. [ 1976], Dyrektor jako organizator, PWE, Warszawa.
 11. Nadler G. [1967], Work Systems Design: The Ideals Concept, Irwin, Homewood, Illinois.
 12. Pawłowski Z. [ 1976], Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego, PWN, Warszawa.
 13. Pszczotowski T. [1978], Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 14. Pszczotowski T. [1976], Zasady sprawnego działania, WP, Warszawa.
 15. Rytel Z. [1947], Podstawy teoretyczne organizacji, INOiK, Kraków-Poznań.
 16. Rytel Z. [1930], Współczynnik obiegowy jako kryterium oceny pracy i etogramy, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 17. Stabryła A. [2005], Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa.
 18. Trzcieniecki J. [1980], Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 19. Zieleniewski J. [1976], Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu