BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaja Izabela (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Obszary wysokich technologii w Unii Europejskiej
High-Tech Areas in the European
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 769, s. 5-12, bilior. 7 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Postęp technologiczny, Przedsiębiorstwo technologiczne
Innovative character, Technological progress, Technology-based firms
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono wskaźnik postępu technologicznego stosowany przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Omówiono procedury oceny i porównań działań przedsiębiorstw wysokich technologii w Unii Europejskiej. Scharakteryzowano obszary i sekcje działań firm wysokich technologii w UE.

In the European Union, particular attention is focused on helping innovative enterprises, and especially on developing procedures for quick implementation of modern solutions developed in the high-tech area. In collective comparative studies, apart from the Technology Achievement Index, indicators developed by EU experts to measure the level of innovativeness in countries, regions and branches are also applied. Aiding high-technology areas is of special interest. This is linked to the policy of making the EU the most competitive economy based on knowledge and new technologies. These high-technology areas include: computers and automated equipment for companies (e.g., optical appliances linked to computers, data recognition), micro organisms and genetic engineering, aviation, transport, semi-conductors and solutions using lasers. This article attempts to categorise the measures used in EU countries to assess of level of innovativeness.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Annex A., High-tech Patent Classes, European Innovation Scoreboard 2003, European Commission, Cordis Focus Supplement, listopad 2003, nr 20.
  2. European Innovation Scoreboard 2002, Technical Paper, Indicators and Definitions, listopad 2002.
  3. European Innovation Scoreboard 2003, European Commission, Cordis Focus Supplement, listopad 2003, nr 20.
  4. Methodology Report on European Innovation Scoreboard 2005, Komisja Europejska, maj 2005.
  5. Raport UNDP 2001, Raport o rozwoju społecznym. Zarys, Oxford University Press, Oxford 2001.
  6. Schumpeter J., Teoria wzrostu gospodarczego, PWE, Warszawa 1960.
  7. Smith K., What is the Knowledge Economy? Knowledge Intesity and Distributed Knowledge Bases, UNU-Intech Discussion Paper, http://www.intech.unu.edu/publications/discussion- papers/2006-6.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu