BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Francik Anna (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Kosała Małgorzata (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Kreowanie otoczenia innowacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw
Creating an Environment for Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 769, s. 13-23, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Otoczenie przedsiębiorstwa
Innovative character, Small business, Subsidies granted to enteprises, Enterprise environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono diagnozę innowacyjności kraju i sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Omówiono czynniki wpływające na innowacyjność sektora MŚP. Określono pomoc publiczną dla MŚP w Unii Europejskiej i w Polsce.

Innovation in the modern economy is becoming one of the key success factors of companies; however, it requires appropriate financial outlay. The experience of governments in developed countries indicates that using small and medium-sized carriers of innovation is significantly more effective than using large ones - it is only necessary to ensure that they have an appropriately developed infrastructure. Thus, it is necessary to build an appropriate system to support the innovative activities of small and medium-sized companies. The supply of innovation is relatively easy to analyse and understand; however, studying the demand for innovation is a much more difficult task. Regional Innovation Strategies are attempting to tackle the problem of harmonizing supply and demand. These are created independently for each region, taking into account the specific character of the given region. In spite of these differences in realising regional goals, certain tasks can be identified in the Strategies that lead to the creation of a homogenous innovation environment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Human Development Report 2001 - Today ’s Technological Transformations - Creating the Network Age, www.nndp.org, 18.12.2005.
 2. Jasiecki K., Postrzeganie polskiej marki w krajach Unii Europejskiej, PARP, Warszawa 2004.
 3. Partner przedsiębiorcy. Ogólnopolski informator krajowego systemu usług dla MŚP, PARP, Warszawa 2004.
 4. Piasecki B., Rogut A., Smallbone D., Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sektor MŚP, PFPiR MŚP, Warszawa 2000.
 5. Raport - nauka i technika w 2003 r., GUS, Warszawa 2005.
 6. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002-2003, PARP, Warszawa 2004.
 7. Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 69 i 70 z 2001 r., Dz.U. WE 2001, nr 110.
 8. Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa 2002.
 9. Third European Report on Science and Technology Indicators 2003, Komisja Europejska, Bruksela 2003 [w:] Nauka i technika w 2003 r., GUS, Warszawa 2005.
 10. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej, Dz.U. 2004, nr 123, poz. 1291, art. 5.1.
 11. Werenstein-Żuławski J., Strategia przetrwania i jej koszty [w:] Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, red. M. Marody, AN EKS, Londyn 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu