BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krukowski Krzysztof
Tytuł
Próba oceny konkurencyjności usług społecznych
The trial of evaluation the competitiveness of public services
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2008, nr 1, s. 77-84, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Usługi społeczne niematerialne, Usługi publiczne, Konkurencyjność, Zasoby materialne
Non-material social services, Public services, Competitiveness, Tangible assets
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono schemat oceny konkurencyjności usług społecznych. Jako przykład przedstawiono wyniki analizy konkurencyjności podmiotów na rynku usług społecznych na przykładzie placówek przedszkolnych prowadzonych na terenie miasta Olsztyn. (abstrakt oryginalny)

The goal of this paper is the description the procedure scheme for evaluation the competitiveness of public service organizations. Here are presented results of study on the competitiveness of public service suppliers based on pre-school education institutions located in the Olsztyn City area. As the result of conducted study, there were identified the spheres of resources and functions and the components describing the competitiveness of researched institutions. The carried out analysis allowed also to distinguish the profile of strengths and weaknesses and key success indicators in analyzed activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gierszewska G., Romanowska M., (2003), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 2. Kleer J., (2005), Koncepcja modelu sektora publicznego wzajemnych relacji pomiędzy sektorem dóbr publicznych i sektorem dóbr prywatnych, [w]: Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie między upadkiem i rozkwitem, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 3. Krukowski K., (2003) Bilans strategiczny jako narzędzie oceny potencjału rozwojowego gminy wiejskiej, Biuletyn KPZK PAN zeszyt 208.
 4. Krukowski K., (2006a), Badanie konkurencyjności organizacji publicznych, Współczesne Zarządzanie nr 3/2006.
 5. Krukowski K.,(2006b) Czynniki konkurencyjności organizacji publicznych, [w]: Kożuch B. (red.), Problemy Zarządzania organizacjami publicznymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie -Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.
 6. Obłój K., (1998), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 7. Owsiak S.,(1997) Finanse publiczne. Teoria 1 praktyka. PWN. Warszawa.
 8. Stankiewicz J.,(2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TONIK, Toruń.
 9. Wiatrak A.P., (2006), Zarządzanie w jednostkach sektora publicznego i jego uwarunkowania, [w]: Krukowski K. (red.), Zarządzanie organizacjami publicznymi, UWM, Olsztyn.
 10. Flejterski S., A. Pansiuk, J. Perenc, G. Rosa, (red.), (2005), Współczesna ekonomika usług red., PWN, Warszawa.
 11. Zaremba W., (2006), Zarządzanie usługami społecznymi, [w:] Prawelska-Skrzypek G. (red.), Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelski. Wybrane problemy, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków.
 12. Zawicki M., Mazur S., Bober J., (red.), (2004), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki. MSAP AE, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu