BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołata Elżbieta
Tytuł
Mierniki stosowane w analizie bezrobocia
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2003, nr 6, s. 28-43, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Rynek pracy, Monitoring gospodarczy
Unemployment, Labour market, Economic monitoring
Abstrakt
Przedstawiono mierniki stosowane w analizie rynku pracy oraz sposoby klasyfikacji tych mierników z uwzględnieniem możności ich stosowania w analizie bezrobocia w ujęciu regionalnym i lokalnym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksińska J., 1979, Tablice trwania życia ludności zdolnej do pracy w Polsce, seria "Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych", zeszyt nr 105, GUS, Warszawa
 2. Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, 1999, red. Kot S. M. PWN, Warszawa-Kraków
 3. Anioł F., 1963, Skrócona metoda obliczania tablic wymieralności i potencjałów, "Studia Demograficzne" 1963, z. 2, Warszawa
 4. Barczak A., 1997, Prognozy stopy bezrobocia dla województwa katowickiego, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, (red.) A. Zeliaś, Materiały z XVIII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki AE w Krakowie, Zakopane 1996
 5. Czarnota A., 1964, Metody obliczania trwania życia zawodowego, "Studia Demograficzne" 1964, z. 4 Warszawa
 6. Dorenbos R., 1999, Labour Market Adjustments in Hungary and Poland. Rijksuniversiteit Groningen Labyrint Publications, The Netherlands
 7. Frątczak E., 1989, Droga życiowa (biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna), GUS, SGPiS, Warszawa
 8. Frątczak E., 1997, Analiza historii zdarzeń - elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań z wykorzystaniem pakietu TDA, SGH, Warszawa
 9. Gołata E., 1995, Tablice aktywności zawodowej mężczyzn, "Wiadomości Statystyczne" nr 1/1995
 10. Gołata E.,1995a, Konstrukcja tablic aktywności zawodowej ludności z uwzględnieniem bezrobotnych, [w:] Rozwój metodologii badań statystycznych w Polsce, seria "Biblioteka Wiadomości Statystycznych" tom 44, GUS, Warszawa 1995
 11. Góra M., Socha M., Sztanderska U., 1995, Zachowania bezrobotnych na rynku pracy. System rejestracji bezrobotnych i zasiłek dla bezrobotnych, Zeszyty Centrum im. Adama Smitha, Warszawa
 12. Góra M., Socha M. W., Sztanderska U., 1995, Analiza polskiego rynku pracy w latach 1990-1994 kierunki zmian i rola polityki rynku pracy, GUS, program "Reformy polityki społecznej". Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa
 13. Kabaj M., 1995, Rozwój i zatrudnienie zasobów pracy, [w:] Raport o rozwoju społecznym - Polska 1995 UNDP, Warszawa
 14. Kędelski M., Gołata E., 1986, Wielostrumieniowe tablice zmian stanu cywilnego w Polsce (1982-1984) "Studia Demograficzne" nr 4/86, 1986, s. 59-69
 15. Kotowska I. E., Podogrodzka M., 1994, Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w latach 1990-1993 Warszawa, grudzień 1994, maszynopis powielony
 16. Kwiatkowski E., 1992, Bezrobocie w Polsce w okresie transformacji: podstawowe tendencje i ich determinanty, "Ekonomista" nr 3, 1992, s. 439-451
 17. Kwiatkowski E., Lehman H., Schaffer M., 1992, Bezrobocie i wolne miejsca pracy a struktura zatrudnienia w Polsce. Analiza regionalna, "Ekonomista" nr 2, 1992, s. 229-246
 18. Ludność według płci, wieku, województw, powiatów, miast i gmin. Stan w dniu 31 XII 2000 r., GUS Warszawa 2001
 19. Makać W., 2000, Wskaźniki bezrobocia i ich przydatność diagnostyczna, [w:] Statystyka regionalna metody i źródła zasilania informacyjnego, red. J. Paradysz, Wydawnictwo AE w Poznaniu
 20. Meller J., 1995, Równoważenie lokalnych rynków pracy - próby programowania, [w:] Aktualne problemy zatrudnienia. Aktywne formy ograniczania bezrobocia i ich skuteczność. Aspekty regionalne, Fundusz Neumanna PTE Oddział w Poznaniu
 21. Mortara G., 1951, Durée de la vie économiquement active suivant la mortalité. Komunikat z 27 Sesji MIS, Rio de Janeiro 1951
 22. Paradysz J., 1985, Wielowymiarowa analiza reprodukcji ludności, Zeszyty Naukowe, seria 2, nr 88, Wydawnictwo AE w Poznaniu
 23. Paradysz J., Kędelski M., 1990, Demografia, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 24. Schaible W., 2000, Methods for producing world and regional estimates for selected key indicators of the labour market. International Labour Organization, ISBN 92-2-112175-5, adres internetowy: http://132.236.108.39;8050/public/englishycmplovmen/strrat/downoad/cp6.pdf
 25. Tables of working life, 1957, New Zealand, Wellington
 26. Unolt J., 1996, Ekonomiczne problemy rynku pracy, UNTERART
 27. Vielrose E., 1958, Zarys demografii potencjalnej. Warszawa 1958
 28. Willekens F., Sah I., Sah J. M., Ramachandran P., 1982, Multi-state analysis of marital status life tables: theory and application, "Population Studies", nr 1, 1982, s. 129-144
 29. Willekens F., 1986, Synthetic biographies, A method for life course analysis. Annual Mitting of Population Association of America, San Francisco 1986
 30. Wolfbein Seymour L.W., 1957, The length of working life, "Population Studies", No 3/49
 31. Zając K., 1994, Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu