BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurkiewicz Bogdan, Wycinka Ewa
Tytuł
Rangowanie i porządkowanie liniowe w ocenie kondycji finansowej instytucji ubezpieczeniowych
Ranking and linear grouping in evaluation of financial conditions of insurance institutions
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2003, nr 6, s. 52-64, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Analiza finansowa, Instytucje ubezpieczeniowe, Ranking towarzystw ubezpieczeniowych, Metody taksonomiczne
Financial analysis, Insurance institute, Ranking of insurance companies, Taxonomic methods
Abstrakt
Przeprowadzenie analizy finansowej zakładu ubezpieczeń wymaga przeanalizowania kilku lub kilkunastu wskaźników finansowych. Ocena kondycji finansowej instytucji ubezpieczeniowej możliwa jest dopiero po uwzględnieniu wszystkich tych zmiennych. Jeżeli celem analizy jest porównanie kilku instytucji ubezpieczeniowych, pojawia się problem syntetycznej oceny różnic w poziomie wskaźników, bowiem część wskaźników przyjmuje lepsze wartości niż u konkurencji, pozostałe zaś gorsze wartości. Celem artykułu jest stworzenie syntetycznej miary umożliwiającej w sposób obiektywny porównanie kondycji finansowej instytucji ubezpieczeniowych. (abstrakt oryginalny)

A competition on the Polish insurance market constantly grows and insurance companies tend to offer more and more products. For this reason an insured person faces the problem of choosing the right insurer. Among the facilities taken into account by him should not only be the price of the insurance policy but also the economic and financial conditions of the insurer. It will guarantee that the insurer will be able to pay his com-mtment in the future. The aim of this article is to show the range of indicators which should be included in such analyses and methods of construction a combined measure. The advantages of presented taxonomic methods in evaluating financial condition of insurers are their clear and easy calculation. Thus, the casual clients of insurance companies can use them as well. In the necessity of analyses the particular area of insurers mance one can easily change the set of variables. (original abstracts)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biały A. (2002), Zysk mimo kryzysu. Wstępne wyniki 2002 roku - Stagnacja w sprzedaży ubezpieczeń, "Rzeczpospolita" 2002.09.09
  2. Monkiewicz J. i inni (1999), Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltex, Warszawa
  3. Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa
  4. Pluta W. (1977), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa
  5. Ubezpieczenia. "Biuletyn Kwartalny", www.knuife.gov.pl
  6. Wanat-Połeć E. (red.) (2001), Metodologia analizy finansowej zakładów ubezpieczeń - wersja II, PUNU
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu