BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczorek Paweł
Tytuł
Bezrobocie w Polsce i państwach Unii Europejskiej
Unemployment in Poland and countries of the European Union
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2003, nr 6, s. 64-78
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Przyczyny bezrobocia, Europejska Strategia Zatrudnienia, Analiza porównawcza
Unemployment, Reasons of unemployment, European Employment Strategy, Comparative analysis
Abstrakt
Zdaniem autora bezrobocie w Polsce ma charakter strukturalny i do jego stopniowej redukcji niezbędne jest wdrożenie rozwiązań systemowych, zmierzających przede wszystkim do wzrostu podaży miejsc pracy, jak również uelastycznienia rynku pracy oraz zwiększenia mobilności oraz poprawy kwalifikacji zawodowych osób poszukujących zatrudnienia. Autor podaje przykład państw UE, gdzie konsekwentna realizacja Europejskiej Strategii Zatrudnienia (European Employment Strategy - EES) przynosi wymierne efekty. Wymaga to jednak zawarcia swoistego paktu społecznego i porozumienia się rządu, Parlamentu, pracodawców oraz związków zawodowych w tej kwestii.

The article is dedicated to the analyses of labour market in Poland and countries of the European Union. Presentation of the problem is started from description of scale of unemployment in Poland. Then the article presents reasons of this phenomena, indicating the following conditions: slowing down dynamic of Gross Domestic Product (GDP), entry of age-group of demographic explosion into group of working age population, small investment tendency, rationalisation of employment structure connected with increasing tendency of labour productivity, enhancement of international competitive of Polish economy, high foreign trade deficit, effects of technological progress and growth of labour productivity, high non-wage labour costs as well as small efficiency of fight against illegal employment. The author also describes situation of small and medium enterprises that are presently the biggest supply reservoir of work places. Within the framework of presentation of the problem of unemployment in countries of the European Union the article presents changes on labour market in 1993-2002, and effects and assumptions of the European Employment Strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "Biuletyn Statystyczny", GUS 2002, nr 12, s.50
 2. "Rzeczpospolita" z 22 lutego 2001 r.
 3. "Rzeczpospolita" z 12 marca 2001 r.
 4. "Rzeczpospolita" z 21 lutego 2003 r.
 5. Analiza i ocena wpływu integracji Polski z Unią Europejską w sferze społeczno-ekonomicznej Raport Podzespołu nr 29 powołanego przez Komitet Integracji Europejskiej. Rządowe Centrum Studied Strategicznych. Warszawa, styczeń 1998, s. 124.
 6. Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według powiatów. Dane dostępne na stronie internetowej GUS pod adresem: www.stat.gov.pl.
 7. T. Chruścicki: Przyszłość polskiej gospodarki. "Nowe Życie Gospodarcze" z 9 lutego 2003 r., s. 10.
 8. P. Glikman: Przyszłościowi pracownicy. "Rzeczpospolita" z 3-4 marca 2001 r.
 9. Informacja miesięczna o wynikach w gospodarce w grudniu i w okresie styczeń-grudzień 2002 r. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS). Warszawa, luty 2003, s. 12.
 10. A. Karpiński, S. Paradysz, J. Ziemiecki: Zmiany struktury gospodarki w Polsce do roku 2010. Polska na tle Unii Europejskiej. Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN. Warszawa 1999, s. 181 195 i 196.
 11. Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorców od 2003 do 2006 roku, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 4 lutego 2003 r. MGPiPS. Warszawa, luty 2003 r. www.mg.gov.pl.
 12. K. Kukier, Specjalne posiedzenie Rady Europejskiej: Zatrudnienie, reforma gospodarcza i spójność socjalna - ku Europie, innowacji i wiedzy "Biuletyn Analiz" nr 3, kwiecień 2000. Materiał dostępny na stronie internetowej UKIE pd adresem: www.ukie.gov.pl/dase/publikacje/biuletyn/nr03/analiza_3_IO.shtml.
 13. W. Michta: Zatrudnienie i bezrobocie w obszarach wiejskich i w rolnictwie. "Wiadomości Statystyczne", czerwiec 2002, s. 24 i 25.
 14. S. Paradysz. Tendencje zmian struktury pracujących w gospodarce polskiej "Wiadomości Statystyczne", 2002, nr 6, s. 28-43.
 15. Przemiany strukturalne i efektywnościowe w polskim przemyśle w latach 1990-2001. MGPiPS. War-szawa, luty 2003, s. 71.
 16. Rada Ministrów, Projekt ustawy budżetowej na rok 2003. Dokument dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: www.mf.gov.pl/budzet_państwa/proj2003_uzasadnienie. shtml.
 17. T. Radzymiński Stawić czoło bezrobociu. "Nowe Życie Gospodarcze", nr 3, 2001.
 18. A. Wójcik, Przystąpienie Hiszpanii do Wspólnot Europejskich, "Biuletyn Analiz" nr 7, wrzesień 2001.
 19. A. Wójcik, K. Smyk, T. Ciszak, Członkostwo w UE szansą na rozwój społeczny i gospodarczy Polski - doświadczenia Grecji, Hiszpanii, Finlandii i Irlandii, "Biuletyn Analiz" nr 10, październik 2002. www.biuletyn.ukie.gov.pl.
 20. www.stat.gov.pl/serwis/bezrob_pow/12__2002.htm.
 21. www.europa.eu.int/comm/eurostat/Public/data-shop/print product?EN?catalogue=Eurostat&product=1-em071-EN&mode=download.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu