BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślik Andrzej
Tytuł
Działalność przedsiębiorstw międzynarodowych a regionalna dyfuzja kapitału intelektualnego w Polsce : czy specjalne strefy ekonomiczne zostały właściwie zlokalizowane?
The Activity of International Enterprises and the Regional Diffusion of Intellectual Capital in Poland : Where the Special Economic Zones Properly Localized?
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2001, nr 2, s. 99-114, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Inwestycje zagraniczne, Specjalne strefy ekonomiczne, Rozwój regionalny, Kształtowanie wynagrodzeń
International enterprise, Foreign investment, Special economic zones, Regional development, Shaping remuneration
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu była próba odpowiedzi na dwa pytania. Po pierwsze, czy przedsiębiorstwa międzynarodowe działające w Polsce rzeczywiście generują regionalne efekty zewnętrzne uzasadniające politykę geograficznie ukierunkowanych zezwoleń podatkowych? Po drugie, czy dotychczas utworzone specjalne strefy ekonomiczne zostały właściwie ulokowane? W artykule zbadany został związek pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a regionalnymi premiami płacowymi w Polsce. Artykuł składa się z czterech części. Pierwsza poświęcona została przesłankom teoretycznym oraz metodologii badawczej. Druga część to opis danych wykorzystanych w badaniu. Kolejna część to omówienie uzyskanych wyników empirycznych. Na zakończenie przedstawione zostały wnioski oraz potencjalne kierunki przyszłych badań.

This article investigates the role of direct foreign investments in the regional diffusion of intellectual capital in Poland. The empirical results obtained on the; basis of the labour market analysis suggest that wages are higher in those regions of Poland which are characterized by greater activity of foreign investors measured by their share in regional employment. This result confirms the view that apart from capital foreign firms supply also indirect production factors which lead to raise the productivity of the employees which in turn is reflected in higher levels of remunerations in relation to regions with smaller commitment of foreign investors. Direct foreign investments can be seen as one of the instruments of regional policy, however the distribution of special economic zones whose purpose is to attract investors does not seem to favor the decrease of the differences in development between the regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aitken B.J., Harrison A., Lipsey R.E., 1996, Wages and foreign ownership: A comparative study of Mexico, Venezuela and the United States, "Journal of International Economics" nr 40, s. 345-371.
 2. Bedi A. S., Cicślik A., 1999, Formy działalności inwestorów zagranicznych a dyfuzja kapitału intelektualnego w polskim przemyśle, "Ekonomista" nr 4, s. 419-439.
 3. Borensztein E., de Gregorio J., Lee J.-W., 1998, How does foreign direct investment affect economic growth?, "Journal of International Economics" nr45, s. 115-135.
 4. De Mello L. R., 1997, Foreign direct investment in developing countries and growth: A selective survey, "Journal of Development Studies" nr 34, s. 1-34.
 5. Feenstra R. C., Markusen J. R., 1994, Accounting for growth with new inputs, "International Economic Review" nr 35, s. 429-447.
 6. Gaston N., Trefler D., 1994, Protection, trade and wages: Evidence from U.S. manufacturing, "Industrial and Labor Relations Review" nr 47, s. 574-593.
 7. GUS, 1996, Rocznik statystyczny województw, Warszawa.
 8. GUS, 1996, Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego w 1995 roku, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
 9. Kryńska E. (red.), 2000, Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 10. MacDougall G. D. A., 1960, The benefits and costs of private investment from abroad: A theoretical approach, "Economic Record" nr 36, s. 13-35.
 11. Ministerstwo Gospodarki, 1999, Kierunki rozwoju polityki przemysłowej na lata 1999-2002, Warszawa.
 12. OECD, 2000, International Direct Investment Database, Paris.
 13. Roos J., Roos G., Dragonetti N. C., Edvinsson L., 1997, Intellectual Capital: Navigating the New Business Landscape, Macmillan Press, Basingstoke.
 14. Sullivan P. H., 2000, Value-Driven Intellectual Capital: How to Convert Intangible Corporate Assets into Market Value, John Wiley, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu