BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobroczyńska Agnieszka, Juchniewicz Leszek
Tytuł
Podstawy i problemy regulacji energetyki (cz. 1)
The Foundations and Problems of Regulation of the Power Industry (Part 1)
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2001, nr 2, s. 115-127
Słowa kluczowe
Energetyka, Polityka energetyczna, Prawo energetyczne, Restrukturyzacja sektora energetyki, Demonopolizacja produkcji, Ceny energii, Taryfa energetyczna
Energetics, Energy policy, Energy law, Energetics sector restructuring, Demonopolisation of production, Energy prices, Energy tariff
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tematyka artykułu dotyczyła podjętych działań regulacyjnych w sektorze elektroenergetyki. Celem tych procesów było wprowadzenie do energetyki elementów konkurencji dla poprawy efektywności sektora i obniżki cen energii. Zasadniczymi przesłankami regulacji w energetyce jest dążenie do ograniczenia siły rynkowej monopolu naturalnego, zapewnienie powszechności świadczenia usług dostarczania energii po rozsądnej cenie. Pierwsza część artykułu poświęcona została omówieniu przesłanek mechanizmów regulacyjnych w sektorze elektroenergetycznym. Podstawy prawne do podjęcia tych działań w Polsce stworzyło Prawo energetyczne, uchwalone 10 kwietnia 1997 roku. Natomiast w drugiej części przedstawione zostało jedno z najważniejszych zagadnień regulacji - taryfowanie, czyli regulacja ekonomiczna, rozumiane jako proces ustalania czy budowy taryfy przez przedsiębiorstwo energetyczne, a następnie zatwierdzenie jej przez organ regulacyjny.

Regulation and the power industry are two increasingly often associated concepts. The first one means the supervision of the state, the second is one of the most important sectors of the economy. Regulation in the power industry is the reconciliation of the interests of power enterprises with the interest of the receivers who must use energy. Reconciliation of these contradictory interests is quite a task. Its realization is entrusted to the so-called regulator, a specially appointed organ of the state administration with special rights and autonomy. The legal foundations for undertaking actions of this kind in Poland were created by the Energy Law enacted on the 10th April 1997. The article discusses both the questions of the legal-institutional foundations as we/1 as the effects of applying Polish regulation solutions. A special place was taken by tariffing, that is, the use by the regulation organ of the possibility of influencing the establishment of prices in energy enterprises by connecting the price with the cost accepted by the regulator who must also take into consideration also the possibility of making real the payments of the final receivers. In the final part reflections were formulated referring to successes and failures which took place in the process of implementation of the idea of marketization of Polish energy monopolies which served the authors to formulate proposals of changes in the principles of regulation and its tools, which is dealt with in the next part of the article in the third number of "Ekonomia". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Koncesjonowanie jako narzędzie regulacji w sektorze energetycznym, w: Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Szczecin 1999, Uniwersytet Szczeciński.
  2. Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Zaleski B., Regulacja energetyki w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa-Toruń 2000.
  3. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju rok 2000, GUS, 25.01.2001 r.
  4. Leveque F., Nadai A., Zaangażowanie przedsiębiorstw w proces kształtowania polityki, w: Ekonomia środowiska I zasobów naturalnych, red. wyd. polskiego T. Żylicz, Warszawa 1996, s. 320 i n.
  5. Reich R.B., Praca Narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996.
  6. Taradejna R., Prawo energetyczne - Zbiór przepisów, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - Biblioteka Regulatora, Warszawa 2000.
  7. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (DzU nr 54, poz. 348 wraz z późn. zmianami).
  8. Vicers J., Regulation, competition, and the structure of prices, w: D. Helm, T. Jenikson, Competition in regulated industries, Oxford University Press, Oxford 1998, s. 23 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu