BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gurbiel Roman
Tytuł
Tajwańskie doświadczenia w komercjalizacji wyników badań na przykładzie rządowych instytutów badawczych. Wnioski dla Polski
Taiwanese Experiences in Commercialization of Research Results - Example of Government Research Institutes. Conclusions for Poland
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2009, nr 1, s. 66-73, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Badania naukowe, Instytuty naukowo-badawcze, Spin-off, Transfer technologii, Badania i rozwój (B+R)
Scientific research, Scientific-research institute, Spin-off, Technology transfer (TT), Research & Development (R+D)
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Tajwan
Taiwan
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki związanej z rolą rządowych instytutów badawczych w procesie B+R oraz szeroko rozumianym transferze technologii. Przedstawiono analizę tajwańskiego instytutu badawczego ITRI. Dokonano analizy jego modelu działania, w tym w szczególności w obszarze transferu technologii. ITRI należy do grona kluczowych państwowych instytutów badawczych na Tajwanie i jego model działania jest często analizowany i naśladowany. ITRI odegrał wiodącą rolę w stworzeniu przemysłu układów scalonych na Tajwanie. Jego unikatowość polega na umiejętności komercjalizacji wyników badań, w tym również poprzez ponoszenie ryzyka biznesowego na nowe przedsiębiorstwa komercjalizujące wyniki badań. W oparciu o doświadczenia ITRI sformułowane zostały również wnioski dla kierunków przemian polskiego sektora B+R. (streszcz. oryg.)

The article relates to the role of government research institutes in the R&D process and widely context of technology transfer. There was presented in more detail analysis of Taiwanese research institute ITRI. The model of actions was analyzed, especially in the area of technology transfer. ITRI is one of most important government research institution in Taiwan. ITRI has played a key role in the creation of integrated circuit industry in Taiwan. Its way of operation is very often benchmarked and imitated. Its unique character refers to the capability of commercialization the research results, also through the improvement business risk by creating new start-ups that commercialize these research results. Based on ITRI experiences, there were also formulated some conclusions for the directions of the Polish R&D sector transformation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 2. Braun A., Peters L., Ramping Innovation, Not Production, Semiconductor International, August 2007, http://www.semiconductor.net/article/CA6462338.html, [12.01.2009].
 3. Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa 1998.
 4. Gurbiel R., "Empirical Evidence of the Product Life Cycle Theory. Taiwan's Semiconductors Industry Evolution", Scientific Symposium - Global Transformation Challenges: Perspectives from Poland and Taiwan, Warsaw School of Economics, Center of International Production Co-operation, October 25, 2005.
 5. Hsieh Liang-Han, "Commercialization of R&D Results - ITRI Approach", X All-Siberian Innovation Forum, International Business Center ITRI, Tomsk, October 10, 2007.
 6. ITRI, Annual Report 2004.
 7. Jasiński A., Innowacje i polityka innowacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997.
 8. KPMG, Czy warto inwestować w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce, Warszawa 2009.
 9. Mansfield E. (i in.), Social and Private Rates of Return from Industrial Innovation, Quarterly Journal of Economics. 91, 1977.
 10. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, listopad 2006, Warszawa 2006.
 11. National Science Council, Indicators of Science and Technology 2007, Taiwan 2007.
 12. OECD, Main Science and Technology Indicators, 2008/2.
 13. Raporty roczne United Microelectronics Corporation oraz Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu