BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukowski Paweł
Tytuł
Model zarządzania zapasami materiałów w organizacji gospodarczej
Model of Material Reserves Management in Economic Organisation
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2009, nr 1, s. 28-36, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zapasami, Gospodarka materiałowa, Zapasy, Produkcja
Inventory management, Material economy, Inventories, Production
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono probabilistyczny model zapasów typu R, Z, aby na jego podstawie opracować optymalną strategię zarządzania podstawowymi materiałami w organizacji gospodarczej. Model został zweryfikowany w praktycznej działalności zarządzania zapasami materiałów drzewnych w przedsiębiorstwie meblarskim przy produkcji seryjnej z zastosowaniem techniki komputerowej. Opracowana strategia wskazuje innowacyjną metodę podnoszenia konkurencyjności organizacji gospodarczych w warunkach globalizacji i procesów integracji produkcji i zarządzania. (streszcz. oryg.)

In this paper concept of the optimal strategy of material reserves management on the base of probabilistic model in the industrial company was presented. This model was verified in material reserves management in furniture enterprise with series production using computer techniques. Elaborated strategy points out method of improving competitiveness in globalization and integration processes.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszyk P., Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, seria II, nr 152, Poznań 2001.
 2. Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zarządzaniu procesem zmian, Kantor Wydawniczy "Zakamycze", Kraków 2003.
 3. Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), Kantor Wydawniczy "Zakamycze", Kraków 2003.
 4. Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
 5. Fijałkowski J., Technologia magazynowania, Politechnika Warszawska, Warszawa 1995.
 6. Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja, wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltex, Warszawa 2001.
 7. Grudzewski W. (red.), Badania operacyjne w organizacji i zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985.
 8. Wagner H. M., Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1980.
 9. Żukowski P., Concept of the Optimal Strategy of Material Reserves Management on the Base of Probabilistic Model in the Industrial Company, [w:] Manufacturing Engineering: 2000 and Beyond, University of Connecticut, Con., Storrs 1996.
 10. Żukowski P., Kierowanie przedsiębiorstwem przemysłowym przy produkcji seryjnej (na przykładzie przemysłu meblarskiego), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989.
 11. Żukowski P, Nowoczesne zarządzanie organizacją, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2001.
 12. Żukowski P., Podstawy nauk o zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.
 13. Żukowski P, Podstawy naukowej organizacji pracy z wybranymi problemami zarządzania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2008.
 14. Żukowski P., Podstawy zarządzania organizacją, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2003.
 15. Żukowski P., Zasadnicze problemy współczesnej techniki, tom l, Zagadnienia podstawowe, Akademia Rolnicza, Szczecin 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu