BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowski Artur
Tytuł
Gospodarcze znaczenie informacji w ekosystemach
Economic Meaning of Information in Ecosystems
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2009, nr 1, s. 6-20, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby informacji, Ekosystem, Informacja, Teoria informacji, Rozwój zrównoważony
Information resource, Ecosystem, Information, Information theory, Sustainable development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sterowanie procesami gospodarowania, które uwzględnia zasoby informacji w ekosystemach, jest jedną z podstaw gospodarki opartej na wiedzy, uwarunkowanej osiągnięciem zrównoważonego rozwoju. Analizę informacji wewnątrzsystemowej powinno się traktować jako metodologię postępowania naukowego, wspomagającego procesy gospodarowania w warunkach rozwoju trwałego i zrównoważonego. W takim ujęciu polega ona na poznawaniu struktury zjawisk, procesów i strumieni informacyjnych we wnętrzu ekosystemów i w układzie cybernetycznym ekosystemy – gospodarka. Obejmuje także swoim zakresem czynności badawcze mające na celu wyjaśnienie, czy dane procesy gospodarowania zaistniały bądź będą realizowane zgodnie z zasadami rozwoju trwałego i zrównoważonego. (fragm. oryg. streszcz.)

Control of managing processes that takes into consideration resources of information in ecosystems is one of the foundations of a knowledge-based economy conditioned upon the achievement of sustainable development. Intra-ecosystem data analysis should be treated as a methodology of scientific research, supporting the managing processes in terms of sustainable and lasting development. In such a perspective, the analysis is based upon cognition of the structure of informative phenomena, processes and streams inside the ecosystems as well as in cybernetic structure between the ecosystems and the economy. The analysis includes also research activities aiming at explanation, whether given managing processes have occurred or, whether they will be realized in accordance with the principles of sustainable and lasting development. Therefore, results of the intra-ecosystem data analysis can serve not only decision making concerning directions as well as methods of actions for a preservation of the ecosystems, but also they allow for supervision, assessment and enhancement of economic efficiency and effectiveness of managing the sustainable development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys Т., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 2. Bullock Т.Н., Seeing the world through a new sense: electroreception in fish, "American Scientist" 1973, nr 61 (3).
 3. Czekaj J., Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 4. Hjorth L, Reproductive behaviour in Tetraonidae with special references to males, "Viltrevy" 1970, nr 7 (4).
 5. Krebs J.R., Davies N.B., An Introduction to Behavioural Ecology, Blackwell Science Ltd., Oxford 1993.
 6. Michałowski A., Informacja w ekosystemach, Ekopress, Białystok 2007.
 7. Moynihan M.H., Comparative aspects of communication in New World primates, [w:] Primate ethology: essays on the socio-sexual behavior of apes and monkeys, red. D. Morris, Anchor Books, Doubleday, Garden City, New York 1969.
 8. Oleński J., Ekonomika informacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 9. Oleński J., Standardy informacyjne w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 10. Randall D., Burggren W., Animal Physiology: Mechanisms and Adaptations, W.H. Freeman, New York 1997.
 11. Richling A., Solon J., Ekologia krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 12. Schmidt-Nielsen K., Animal Physiology: Adaptation and Environment, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 13. Weiner J., Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologu ogólnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 14. Wiley R.H., The evolution of communication: information and manipulation, [w:] Animal Behaviour. Vol. 2. Communication, red. T.R. Halliday, P. J.B. Slater, Blackwell Scientific Publications, Oxford 1983.
 15. Wilson E.O., Bossert W.H., Chemical communication among animals, "Recent Progress in Hormone Research" 1963, nr 19.
 16. Wilson E.O., Konsiliencja. Jedność wiedzy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002.
 17. Wilson E.O., Sociobiology: The new synthesis, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1975.
 18. Wilson E.O., The insect societes, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1971.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu