BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamska Justyna
Tytuł
Rola parków technologicznych w procesie transferu technologii
The Role of Technology Parks in Technology Transfer Process
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2009, nr 1, s. 37-42, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Spin-off, Transfer technologii, Park nauki i technologii
Innovations, Spin-off, Technology transfer (TT), Science and Technology Park
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie przedstawia znaczenie i funkcje parków technologicznych jako miejsc wspierających innowacyjne postawy w celu rozwoju gospodarczego regionu, poprzez stymulowanie przepływu wiedzy i technologii pomiędzy uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami i samorządem. Jednym z najistotniejszych elementów funkcjonowania parków technologicznych jest ich wkład w proces wdrażania innowacyjnych produktów. Celem opracowania jest wyjaśnienie roli parku technologicznego jako instrumentu polityki innowacyjnej w kontekście wspomagania procesu transferu technologii. (streszcz. oryg.)

Since the Polish accession to EU structures the number of technology parks has increased in Poland. This has been a result of wide and easy access to EU funds reserved on innovation centres support. The technology parks do really support the innovation basis to improve the regions' economic development by boosting the knowledge and technology transfer between the universities, R&D units, enterprises and local government. One of the most important elements of technology parks operation is their impact in the process of innovative products implementation. The aim this paper is to explain the role of technology park as an instrument of innovation politics in terms of technology transfer process support. This scope brings about significant problem referring to the support mechanisms created in order to improve the regions' innovation level and to the considerations on businessmen and scientists cooperation obstacles. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. European Innovation Scoreboard 2008. Comparative Analysis of Innovation Performance, European Commission, Luxembourg 2009.
  2. Głodek P., Gołebiowski M., Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach -vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa 2006.
  3. Marciniec B.M., Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007.
  4. Matusiak К.В., Bąkowski A., Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
  5. Matusiak K.B., Zasoby i kierunki rozwoju infrastruktury przedsiębiorczości i transferu technologii, [w:] K. B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
  6. Portal Innowacji, www.pi.gov.pl. [14.02.2009].
  7. Stawasz E., Development of Small Innovative Enterprises in Poland [w:] Entrepreneurship and Small Business Development in the 21st Century, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2002.
  8. Stawasz E., Tendencje i bariery rozwoju MSP w Polsce, Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości, SOOIP Annual, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Łódź 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu