BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietruszka-Ortyl Anna
Tytuł
Metodyczne aspekty tworzenia układów kooperacyjnych na bazie zasobów niematerialnych
Methodological Aspects of Creating Cooperations Based on Intangible Resources
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2009, nr 1, s. 75-85, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Alianse strategiczne, Zasoby niematerialne
Knowledge-based economy, Strategic alliances, Intangible assets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Gospodarka oparta na wiedzy charakteryzuje się wieloma cechami, jednak o jej osobliwości zasadniczo decydują atrybuty globalności, koncentracji na zasobach niematerialnych oraz sieciowości. Te trzy czynniki w największym stopniu determinują silne dążenia organizacji do funkcjonowania w układach kooperacyjnych zasadzających się na niemierzalnych zasobach. Stąd też główna część artykułu poświęcona jest na prezentację autorskiego modelu doboru kooperanta w perspektywie kreowania zasobów niematerialnych organizacji. Zawiera on zarówno charakterystykę węzłowych etapów postępowania przy selekcji partnera, jak i prezentację działań szczegółowych oraz przegląd technik wspomagających efektywną ich realizację. (streszcz. oryg.)

Knowledge economy is characterized by many features, but globalization, focusing on intangible resources and networking are of great importance. This three attributes influence the most on the tendency of creating cooperation based on intangibles. Therefore main part of this article is devoted to the presentation of the model of creating cooperation based on intangible resources. This construct includes also characteristic of crucial stages of preparing alliance, description of detailed actions and review of techniques usable in this stages. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 2. Chwistecka-Dudek H., Sroka W., Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 3. Cygler L, Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002.
 4. Das Т.K., Teng B-S., Trust, Control, and Risk in Strategic Alliances: An Integrated Framework, "Organization Studies" 2001, nr 22/2.
 5. Dolińska M., Procesy uczenia się w organizacji i aliansie strategicznym, "Przegląd Organizacji" 2005, nr l.
 6. Doz Y.L., Hamel G., Alliance Advantage. The Art of Creating Value through Partnering, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 7. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 8. Harbison J.R., Pekar P. Jr., Smart Alliances. A Practical Guide to Repeatable Success, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1998.
 9. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 10. Kanter R.M., Collaborative Advantage, "Harvard Business Review" 1994, nr 4.
 11. Kuglin F.A., Hook J., Building, Leading and Managing Strategic Alliances. How to Work Effectively and Profitably with Partner Companies, AM АСОМ, New York 2002.
 12. Lewicki R. J., McAllister D.J., Bies R. J., Trust and Distrust: New Relationships and Realities, "Academy of Management Review" 1998, nr 23/3.
 13. Lorange P., Roos J., Strategic Alliances. Formation, Implementation and Evolution, Blackwell Publishers Ltd., Oxford 2000.
 14. Łucewicz J., Kultura organizacyjna firmy i jej pomiar, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 823, Wrocław 1999.
 15. Martyniak Z., Metodologia wartościowania pracy, Antykwa, Kraków-Kluczbork 1998.
 16. Mendel T., Badanie wiarygodności partnera gospodarczego, "Przegląd Organizacji" 1993, nr 7.
 17. Pietruszka-Ortyl A., Kapitał aliansowy organizacji w kontekście zarządzania procesowego [w:] Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. Innovation 2008, red. E. Skrzypek, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2008.
 18. Pietruszka-Ortyl A., Kapitał intelektualny organizacji [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
 19. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 20. Segil L., Strategische Allianzen. Systematische Planung und Durchfuhrung von Unternehmen-sallianzen, Midas Verlag AG, St.Gallen/Zurich 1998.
 21. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu