BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borek-Wojciechowska Regina
Tytuł
Wykorzystanie kwasu L-askorbinowego do stymulacji wzrostu bakterii probiotycznych w mlecznych napojach fermentowanych
L-ascorbic acid using for stimulation of the probiotic bacterias growth
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2009, nr 1, s. 21-28, bibliografia 37 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Jakość produktów żywnościowych, Badanie żywności, Mleczarstwo, Przemysł mleczarski, Dodatki funkcjonalne do żywności
Commodity science, Food commodities, Food quality, Food research, Dairy, Dairy industry, Functional food additives
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie żywnością funkcjonalną. Żywność ta dzięki swoim właściwościom może pozytywnie oddziaływać na określone funkcje organizmu człowieka. Istotnego znaczenia nabrała żywność probiotyczna. Wzrasta wiedza na temat korzystnego oddziaływania na organizm człowieka bakterii probiotycznych. Stąd istotne jest takie ukształtowanie właściwości produktu, aby ilość tych bakterii pozostawała na określonym, stabilnym poziomie. W badaniach podjęto próbę zastosowania kwasu L-askor-binowego w celu stymulacji wzrostu bakterii probiotycznych: Lactobacillus acidophilus, Lac­tobacillus casei i Bifidobacterium bifidum.(abstrakt oryginalny)

In recent years there has been an increasing interest in functional food. This kind of food thanks to its properties, may positively influence certain functions of the human body. This is why the significance of probiotic food has risen and knowledge of the impact probiotic bacteria have on the human body has deepened. It is essential to obtain such properties of a produci that the amount of bacteria will remain at certain level. The addition of L-ascorbic acid can, as studies suggest, influence the number of probiotic bacteria in a beneficial way.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Olędzka R. (2007) Nutraceutyki, żywność funkcjonalna - rola i bezpieczeństwo stosowania. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 40 (1), 1-8.
 2. Gertig H., Gawęcki J. (2001) Słownik Terminów Żywieniowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [3] Socha J., Stolarczyk A., Socha P. (2002) Miejsce bifidobakterii w profilaktyce i leczteniu wybranych chorób wieku dziecięcego. Pediatria Współczesna, Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka, 4, l, 43-47.
 3. Hughes D.B.i Hoover D. G. (1991) BIFIDOBACTERIA: Their potential for use in American dairy products. Food Technol., (4), 74-80.
 4. Ziajka S., Żbikowski Z. (1989) Biologia bifidobakterii. Przegląd Mleczarski, 9, 5.
 5. Libudzisz Z. (1999) Mikroflora jelitowa a nowe generacje mlecznych napojów fermentowanych. Żywienie Człowieka i Metabolizm, Suplement, 5-13.
 6. Sandine W.E., Muralidhara K.S., Elliker P.R., England D.C. ( 1 972) Lactic acid bacteria in ford and heath; A review with special references to enteropathogenic Escherichia coli as wella certain enteric diseases and therir treatment with antibiotics and lactobacilli J. Milk Food Technol., 35, 1 11, 691-702.
 7. Henriksson R., Franzen L., Sandstorm K., Nordin A., Arevarn M., Gran E. (1995) Effect of active addiction of bacterial cultures in fermented milk to patients with chronic bowel discomfort following irradiation. Support Care Cancer, 3, 81-83.
 8. Ishibashi N., Shimamura S. (1993) Bifidobacteria research and development in Japan Food Technol., 47, 126-135.
 9. Gorbach S.L. (1990) Lactic acid bacteria and human health. Ann. Med., 22, 37-41 .
 10. Kaczmarski M. (1993) Alergie i nietolerancje pokarmowe, SANMEDIA, Warszawa.
 11. Książyk J. (2002) Probiotyki i prebiotyki w karcynogenezie. Pediatria Współczesna, Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka, 4(1), 43-47.
 12. Rafter J. (2003) Probiotics and colon cancer. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology, 17 (5), 849-859.
 13. Klaenhammer T.R. (2000) Probiotic bacteria: today and tomorrow. J. Nutrition, 130, 4155-4165.
 14. Usajewicz I. (1999) Dyskusja Okrągłego Stołu. Rola Fermentowanych Napojów Mlecznych w Zapobieganiu i Leczeniu Chorób Cywilizacyjnych. Żywienie Człowieka i Metabolizm, Suplement.
 15. Sykora J., Valeckova K., Amlerova J., Siala K., Dedek P., Watkins S., Varvarovska J., Stozicky F., Pazdiora P., Schwarz.J. (2005) Ocena skuteczności napoju jogurtowego zawierającego Lactobacillus casei w eradykacji zakażeń Helicobacter pylori u dzieci. J. Clinical Gastroenterology, 39, 692-698.
 16. Jarosz M., Dąbrowska-Ufniarz E., Dzieniszewski J. (1996) Witamina C w zakażeniu Helicobacter pylori. Gastroenterologia Polska, 3(1), 73-77.
 17. Łaszewicz W. (red.) (2004) Wyniki badań nad zakażeniem Helicobacter pylori. Trans. Humana, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok.
 18. Sikorski Z., Drozdowski B., Samotus B., Pałasiński M. (1988) Chemia żywności. PWN, Warszawa.
 19. Blom J., SchrijverJ. (1989) Functions of vitamins in human metabolism. Voedings- Magazine, No. 2, 8-12.
 20. [21 ] Teucher B., Olivares M., Cori H. (2004) Enhancers of iron absorption: ascorbic acid and other organic acids. Int. J. Vitamin Nutr. Res., 74 (6), 403-419.
 21. Catani M.V., Saviani L, Rossi A., Melino G., Avigliano L. (2005) Biological role of vitamin C in keratinocytes. Nutrition Revievs, 63 (3), 81-90.
 22. Sturm B., Laggner H., Ternes N., Goldenberg H., Scheiber-Mojdehkar B. (2005) Intravenuos iron preparation and ascorbic acid: effects on chelatable and bioailavable iron. Kidney Int., 67 (3), 1 161-1170.
 23. Hallfrisch J., Singh N.N., Muller D.C., Baldwin H., Bannon M.E., Anders R. (1994) High plasma vitamin C assiociated with high plasma HDL and HDL-2 cholesterol. Amer. J. Clinical Nutrition, 60, 100-105.
 24. Sauberlich HE., Carrol KK., Kritchevsky D. (1994) Vitamin C and cancer, AOCS 1994, Chamaign, USA.
 25. Masaki K.H., Losonczy K.G., Izmirlian G., Foley D.J., Ross G.W., Petrovitch H., Havlik R., White L.R. (2005) Association of vitamin E and C supplement use with cognitive function and dementia in elderly men. Neurology, 54 (6), 1265-1272.
 26. Jarosz M. (1998) Witamina C a zakażenie Helicobacter pylori. Praca habilitacyjna, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.
 27. Lilleore Mortensen B., Gotfredsen P. (1998) Wzbogacanie produktów mleczarskich w składniki odżywcze. Przem. Spoż., 20, 39-40.
 28. Kall M.A., Andersen C. (1999) Improved metod for simultaneous determination of ascorbic acid and dehydroascorbic acid, izoascorbic acid and dehydroizoascorbic acid in food and biological samples. J. Chromatography B, 730, 101-111.
 29. Hsu A.F., Shiesh J.J., Bills D.D., White K. (1988) Inhibition of mushroom polyphenoloxidase by ascorbic acid derivatives. J. Food Sei., 53 (3), 765.
 30. Januszewska E. (2001) Preparaty witaminowe i witaminowo-mineralne, przeznaczone dla dzieci jako uzupełnienie codziennej diety. Pediatria Współczesna, 3/2, 145-151.
 31. Dave R.I., Shah N.P. (1997) Effectiveness of Ascorbic Acid as an Oxygen Scavenger in Improving Viability of Probiotic Bacteria in Yoghurts Made with Commercial Starter Cultures. Int. Dairy J., 7, (6-7), 435-443.
 32. Noh W.S., Shin H.S., Lim J.W. (1994) A study on the fortyfication of yoghurt with vitamins A and C. Korean J. Dairy Sei., 16 (4), 385-393.
 33. Czarnocka-Roczniakowa B., Wojewódzka M. (1969) Changes in Vitamin C content of vitaminized milk during fermentation induced by yoghurt microflora. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, 25, 455-463.
 34. Zaleski S.J. (1985) Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 35. Gomez A.M.P., Malcata X.F. (1999) Bifidobacterium ssp. and Lactobacillus acidophilus: biological, biochemical, technological and therapeutical properties relevant for use as probiotics. Food Sci. Technol., 10 (4/5), 139-157.
 36. Molska I. (1988) Zarys mikrobiologii mleczarskiej. PWRiL, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu