BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nita Bartłomiej
Tytuł
Szacowanie przepływów pieniężnych i stopy dyskontowej w dochodowym podejściu do wyceny przedsiębiorstwa
Cash Flow and Discount Rate Estimation Under the Discounted Cash Flow Valuation Method
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (6), 2008, nr 1196, s. 122-137, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Przepływy pieniężne
Enterprise value, Business valuation method, Cash flows
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono trudności związane z ustaleniem przyszłych przepływów pieniężnych oraz doborem właściwej stopy dyskontowej. Scharakteryzowano cztery podstawowe podejścia do ustalenia wartości przedsiębiorstwa w ramach metody zdyskontowanych dochodów. Należą do nich: metoda oparta na wolnych przepływach pieniężnych FCF; metoda skorygowanej wartości bieżącej APV; metoda oparta na przepływach z kapitału własnego ECF oraz metoda oparta na przepływach pieniężnych z kapitału całkowitego CCF.

The paper describes in details four methods for valuing companies under the discounted cash flow valuation approach: - free cash flow valuation, - equity cash flow valuation, - capital cash flow valuation, - adjusted present value. In the paper, the ways of estimating cash flows for each method were depicted. The author explains how to choose the appropriate discount rate for the methods described in the article. The paper focuses on the free cash flow valuation method because it is the most widely used in practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arditti F.D., Levy H., Tke Weighted Average Cost of Capital as a Cutoff Rate: A Critical Examination of the Classical Textbook Weighted Average, "Financial Management", Fall 1977.
 2. Benninga S.Z., Sarig O.H., Finanse przedsiębiorstwa: Metody wyceny, WIG-Press, Warszawa 2000.
 3. Borowiecki R., Metody wyceny przedsiębiorstw, Twigger, Warszawa 1994.
 4. Brealey R. A., Myers S.C., Principles of Corporate Finance, Mc-Graw Hill, 2003.
 5. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 6. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 7. Dimson E., Mussavian M., Three Centuries of Asset Pricing, "Journal of Banking and Finance" 1999 vol. 23.
 8. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 9. Fama E.F., French K.R., The Cross-Section of Expected Stock Returns, "Journal of Finance" 1992 vol. 47.
 10. Grinold R.C., Is Beta Dead Again?, "Financial Analysts Journal", July/August 1993.
 11. Harris R.S., Pringle J.J., Risk-Adjusted Discount Rates Extensions form the Average-Risk Case, "Journal of Financial Research", Fall 1985.
 12. Haus B., Wrzosek S., Kufel M., Luty Z., Wycena majątku przedsiębiorstwa (II). Obliczanie zdolności do kreowania dochodów, "Przegląd Organizacji" 1990 nr 12.
 13. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 14. Jajuga T., Słoński T., Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, AE, Wrocław 1998.
 15. Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 16. Kufel M., Metody wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 1992.
 17. Lintner J., Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification, "Journal of Finance" 1966, vol. 7, pp. 77-91.
 18. Luehrman T.A., Using APV: A Better Tool for Valuing Operations, "Harvard Business Review", May/Jun 1997, vol. 75, iss. 3.
 19. Luehrman T.A., What's It Worth? A General Manager's Guide to Valuation, "Harvard Business Review", May/Jun 1997, vol. 75, iss. 3.
 20. Martin J.D., Petty J.W., Value-Based Management. The Corporate Response to the Shareholder Revolution, Harvard Business School Press, 2000.
 21. Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG-Press, Warszawa 2001.
 22. Miles J.A., Ezzell J.R., The Weighted Average Cost of Capital, Perfect Capital Markets and Project Life: A Clarification, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", September 1980.
 23. Miller M.H., Debt and Taxes, "Journal of Finance", May 1977.
 24. Morin R.A., Jarrell S.L., Driving Shareholder Value: Value-Building Techniques for Creating Shareholder Wealth, McGraw-Hill, 2001.
 25. Mossin J., Equilibrium in a Capital Asset Market, "Econometrica" 1966, vol. 34, s. 768-783.
 26. Myers S.C., Interactions of Corporate Financing and Investment Decisions - Implications for Capital Budgeting, "Journal of Finance", March 1974.
 27. Nahotko S., Współczesne metody wyceny wartości przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998.
 28. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 29. Poszwa M., Istota, cele i metody wyceny wartości przedsiębiorstw, [w:] Metodologia wyceny przedsiębiorstw w warunkach tworzenia się rynku kapitałowego, red. A. Biela, Norbertinum, Lublin 2000.
 30. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
 31. Roll R., A Critique of the Asset Pricing Theory 's Tests. Part I: On Past and the Potential Testability of the Theory, "Journal of Financial Economics", March 1997.
 32. Sharpe W.F., Capital Asset Prices: a Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk, "Journal of Finance" 1964, vol. 19, s. 425-442.
 33. Young S.D., O'Byrne S.F., EVA and Value-Based Management. A Practical Guide to Implementation, McGraw-Hill, 2001.
 34. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, FRRwP, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu