BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żur Agnieszka (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Przedsiębiorczość organizacyjna jako strategia uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku
Organisational Entrepreneurship as a Strategy for Gaining and Maintaining Competitive Advantage on the Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 769, s. 67-79, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Przedsiębiorczość, Konkurencyjność, Strategia konkurencji, Przegląd literatury
Strategic management, Entrepreneurship, Competitiveness, Competition strategy, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono strategię jako zbiór kompetencji. Scharakteryzowano takie strategie działań przedsiębiorczych, jak: podejmowanie nowych inicjatyw gospodarczych, zarządzanie przedsiębiorcze i intraprzedsiębiorczość.

This article refers to the resource approach in strategic management. According to the resources school of thought, a company’s potential source of competitive advantage lies in its unique resources, competencies and abilities. Such an approach to strategy places entrepreneurship at the centre of attention of managers. Entrepreneurship as an exceptional ability to keep an organisation on the market is, according to the above theory, one of the competencies leading to the building of long-term competitive advantage, especially in branches where the key factors of competitiveness are flexibility, innovativeness, and a fast, effective exploitation of market opportunities. Firms wanting to achieve and maintain dominance over their competition through entrepreneurship must gain three competencies: the ability to implement innovation, take risks, and behave proactively (both employees and the organisation as a whole). The author discusses companies’ three main types of entrepreneurial activity: establishing new economic initiatives, grassroots initiatives, and a new strategic direction. These three types of activities differ in terms of the necessary level of autonomy of employees and in terms of the main actors involved. Organisational entrepreneurship may assume any of these forms, and the proposed types of entrepreneurship may co-exist within an organisation. Realisation of the above-mentioned entrepreneurship strategies requires possession of specific organisational competencies, whose effective exploitation brings long-term benefits. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff J.H., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 2. Chandler A.D., Strategy and Structure. Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge 1962.
 3. Covin J.G., Miles P.M., Corporate Entrepreneur ship and the Pursuit of Competitive Advantage, „Entrepreneurship Theory and Practice” 1999, Spring.
 4. Dess G., Lumpkin G., Covin J., Entrepreneurial Strategy Making and Firm Performance, „Strategic Management Journal” 1997, vol. 18, nr 9.
 5. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 6. Foster R., Kaplan S., Twórcza destrukcja, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2003.
 7. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
 8. Guth W., Ginsberg A., Corporate Entrepreneurship, „Strategic Management Journal” 1990, vol. 11.
 9. Hall R., A Framework Linking Intangible Resources and Capabilities to Sustainable Competitive Advantage, „Strategic Management Journal” 1993, vol. 14.
 10. Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1996.
 11. Jolly V.K., Kayama H., Venture Management in Japanese Companies, „Journal of Business Venturing” 1990, vol. 5, nr 4.
 12. Kanter R.M., The Middle Manager as Innovator, „Harvard Business Review” 2004, vol. 82, nr 7.
 13. Koen P., Developing Corporate Intrapreneurs, „Engineering Management Journal” 2000, vol. 12, nr 2.
 14. Krupski R., Elastyczność celów i strategii [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 15. Lumpkin G., Dess G., Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance, „Academy of Management Review” 1996, vol. 21, nr l.
 16. Miles M.P., Covin J.G., Exploring the Practice of Corporate Venturing: Some Common Forms and Their Organizational Implications, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2002.
 17. Naman J., Slevin D., Entrepreneurship and the Concept of Fit: A Model and Empirical Tests, „Strategic Management Journal” 1993, vol. 14.
 18. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 19. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 20. Penc J., Przedsiębiorczość firm, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2002, nr 1.
 21. Piasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 22. Pinchot G., Intrapreneuring: Why You Don’t Have to Leave the Company to Become an Entrepreneur, Harper & Row, New York 1985.
 23. Rind K.W., The Role of Venture Capital in Corporate Development, „Strategic Management Journal” 1981, vol. 2.
 24. Sathe V., Corporate Entrepreneurship. Top Managers and New Business Creation, Cambridge University Press, Cambridge UK 2003.
 25. Sharma P., Charisma J.J., Toward a Reconciliation of the Definitional Issues in the Field of Corporate Entrepreneurship, „Entrepreneurship Theory and Practice” 1999, vol. 3.
 26. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 27. Styles H.B., The Anatomy of a Corporate Venturing Program. Factors Influencing Success, „Journal of Business Venturing” 1986, vol. 1.
 28. Withers M., Gateway to Growth: A Study of Corporate Venturing, London 1995.
 29. Zahra S., The Antecedents and Consequences of Firm-level Entrepreneurship: The State of the Field, „Entrepreneurship Theory and Practice” 1999, vol. 24, nr 2.
 30. Zahra S., Covin J., Contextual Influences on the Corporate Entrepreneurship - Performance Relationship: A Longitudinal Analysis, „Journal of Business Venturing” 1995, vol. 10,nr l.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu