BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowski Michał
Tytuł
Produkty nowe i zmodernizowane a inflacja
New and Modernization Products and Inflation
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2001, nr 3, s. 135-146, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł przetwórczy, Innowacje, Marketing produktów innowacyjnych, Inflacja, Metody ekonometryczne
Processing industry, Innovations, Marketing innovative products, Inflation, Econometric methodology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie jest próbą opisania wpływu, jaki może wywierać polityka makroekonomiczna na udział w rynku innowacji produktu. Jako zmienną, która jest wynikiem zarówno decyzji w zakresie polityki pieniężnej, jak i fiskalnej wybrano inflację. W pierwszym rozdziale zaprezentowany został teoretyczny model zależności pomiędzy inflacją a udziałem w rynku produktów nowych lub zmodernizowanych. Model ten oparty został na literaturze opisującej wykorzystanie ceny jako sygnału jakości nowego dobra. Inflacja zakłóca sygnał zawarty w cenie, jednak mechanizm prowadzący do ujemnej zależności między sprzedażą innowacji ulega osłabieniu wraz ze wzrostem inflacji. W konsekwencji model przewiduje nieliniowy wpływ inflacji na udział innowacji produktu w rynku: do pewnego poziomu ujemny, później dodatni. Te wnioski poddane były empirycznej weryfikacji przeprowadzonej przy wykorzystaniu danych dla 22 działów polskiego przemysłu przetwórczego w okresie 1995-1999. Badania ekonometryczne potwierdziły przewidywany nieliniowy wpływ inflacji na udział w rynku innowacji produktu.

The purpose of the article is to investigate, both from the theoretical and empirical side, the influence of inflation upon the share in the market of new and modernized products. Fort his purpose a theoretical model was constructed ex-posing the meaning of the product's price to signal its quality. Inflation causes the variability of relative prices and reduces the stock of information conveyed by the mediation of the price-signal. Together with the growth of inflation the consumers are willing to bear the higher costs of collecting information about the motions of relative prices and correctly read the information contained in the high price signaling quality. As a result the sales of new and modernized products is lower in conditions of low inflation, but increases when inflation is high-we observe nonlinearity of the dependence between the share in the market of product innovation and the rate of price increase. Conclusions from the theoretical model find confirmation in empirical research carried out with the use of data for Poland covering 22 sections of the processing industry during the period 1995-1999. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzozowski M., 2000, Mikroekonomiczny model nieliniowej zależności między inflacją a wzrostem gospodarczym, "Bank i Kredyt" nr 11, s. 20-33.
  2. Bagwell K., Riordan M. H., 1991, High and Declining Prices Signal Product Quality, "American Economic Review" nr 81 (1), s. 224-239.
  3. Driffil J., Mizon G. E., Ulph A., 1990, Costs of Inflation, w: B. M. Friedman i F. H. Hahn (wyd.), Handbook of Monetary Economics, Elsevier Science Publishers, t. II, s. 1013--1066.
  4. Clare A. D., Thomas S. H., 1993, Relative Price Variability and Inflation in an Equilibrium Price Misperceptions' Model. Evidence for the UK, "Economics Letters", nr 42, s. 51-57.
  5. Cukierman A., 1984, Inflation, Stagflation, Relative Prices, and Imperfect Information, Cambridge University Press, Cambridge.
  6. Grier K. B., Perry M. J., 1996, Inflation, Inflation Uncertainty, and Relative Price Dispersion: Evidence from Bivariate GARCH-M Models, "Journal of Monetary Economics" nr 38, s. 391-405.
  7. Judd K. L., Riordan M. H., 1994, Price and Quality in a New Product Monopoly, "Review of Economic Studies" nr 61, s. 773-789.
  8. Lucas R. E., 1973, Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs, "American Economic Review", June, nr 63 (3), s. 326-334.
  9. Milgrom P., Roberts J., 1986, Price and Advertising as Signals of Product Quality, "Journal of Political Economy" nr 94 (4), s. 796-821.
  10. Sheshinski E., Weiss Y., 1977, Inflation and Costs of Price Adjustment, "Review of Economic Studies" nr 44 (137), s. 287-303.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu