BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Janusz
Tytuł
Obligacje - konieczny składnik zdywersyfikowanego portfela
Bonds - Necessary Component of Diversified Portfolio
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 1, s. 311-320, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Obligacje, Ryzyko inwestycyjne, Inwestycje kapitałowe
Bonds, Investment risk, Capital investments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono niezbędne elementy do dywersyfikacji portfela jakimi są papiery pozbawione ryzyka. Zaprezentowano analizę obligacji jako czynnika powodującego zmniejszenie ryzyka, a jednocześnie dającego szerokie możliwości inwestycyjne. Rozwijający się rynek obligacji stwarza coraz więcej możliwości w tworzeniu portfeli, stąd konieczność przeprowadzenia analiz.

The paper presents possibilities of investing in bond market. All kinds of bonds are described and the yield curve strategies is pointed out. The theoretical analysis is followed by an empirical analysis of selected bonds, based on yield to maturity, yield curve, nominal rate and risk. Also traded on the external markets, denominated in foreign currencies were described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Elton, E.J. i Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa 1998.
  2. Fabozzi F.J., Rynki obligacji. Analiza i strategie, WiG Press, Warszawa 2000.
  3. Mayo H.B ,Wstęp do inwestowania, WIG PRESS, Warszawa 1997.
  4. Dziennik Ustaw Nr 83, póz. 420 z 19.07.1995 z późniejszymi zmianami.
  5. Strony internetowe czasopism: www.parkiet.com; organizacji www.oecd.org oraz danych statystycznych www.mf.gov.pl, www.emerginmarketportfolio.com, www.nbp.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu