BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mączyńska Elżbieta
Tytuł
Zmiany paradygmatu rozwojowego a ryzyko inwestowania w nieruchomości
Changes of Development Paradigm and Risk of Real Estate Investing
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 1, s. 128-135, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje w nieruchomości, Ryzyko inwestycyjne, Rynek nieruchomości
Investments in real estate, Investment risk, Real estate market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano zmiany w paradygmacie cywilizacyjnym, który zasadniczo wpływa na rynek nieruchomości, gdzie podstawowym tego przejawem są globalne zmiany i globalizacja ryzyka. Gwałtowność przemian i narastanie ryzyka łączy się z symptomami kryzysu zaufania w biznesie.

Taking into account long-term character of real estate investing, latest national and world trends identified both by theory of economy and by practice, should be taken under consideration while real estate valuing. The change of paradigm of civilization influences real estate market. It results in total changes and risk globalization. Simultaneously, intensity of transformations and growth of risks come together with symptoms of crisis of confidence in business. It refers also to real estate. Last crisises in world economy showed that real estate value is in present circumstances difficult to estimate. It results in instability of protections. Rank of institutional infrastructures of real estate market grows in such conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności., Wyd. Scholar, Warszawa, 2002.
 2. Drabek T., Internet w biznesie, "Teleinfo" 1999,19.
 3. Drucker P. F, Zarządzanie w XXI wieku.
 4. Drucker F.F., Towards the New Organization. W: Hesselbein, Goldsmith i Beckard (red.) The Organization of the Future, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1997.
 5. Drucker P.P., Myśli przewodnie, Wyd. "MT BIZNES" Warszawa, 2003.
 6. Erka S., Myths and Realities - Information Management, 1997.
 7. Kukliński A. Od G.O.W. do G.O.W. Od gospodarki opartej na węglu do gospodarki opartej na wiedzy [w] Kukliński A. [red]:: gospodarka oparta na wiedzy, KBN, 2001.
 8. Mulford C.W., Comiskey E.E , Agressive application of accounting principles. Causative factors, Financial Warnings, wyd. John Willey and Sons, 1996.
 9. Rfkin J., Die Teilung der Menschheit, FAZ, 12.08.2000, nr 186.
 10. Saunders A. Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Kraków 2001, Wyd. ABC.
 11. Toffler A.i H., Budowa nowej cywilizacji. Polityku trzeciej fali, Zyski Ska Poznań 1996.
 12. Wojciechowski J.: W otmętach trzeciej fali, "Gazeta Bankowa" nr l 4 stycznia 1998 r.
 13. Zorska A., Piąta fala. Strategiczne aspekty międzynarodowych fuzji i przejęć, Master of Business Administration - Pismo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźminskiego i Międzynarodowej Szkoły Zarządzania, nr 4(51) lipiec sierpień 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu