BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nalepka Adam (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wybrane problemy organizacji zarządzania nieruchomościami w systemie zleceniowym
Selected Problems of Organization of Real Estate Management in System of Contracting
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 1, s. 157-168, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie nieruchomościami, Organizacja przedsiębiorstwa, Organizacja i zarządzanie
Real estate management, Enterprise organisation, Organisation and management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono sposoby zarządzania nieruchomością, które polegają na podejmowaniu decyzji strategicznych i taktycznych dotyczących nieruchomości oraz inicjowaniu na tej podstawie działań w sferze administracji, eksploatacji oraz inwestycji dla osiągnięcia celu właściciela. Skupiono się przede wszystkim na formie zarządzania w przypadku kiedy właściciel zleca realizację funkcji zarządzania ("zleceniowy system zarządzania nieruchomościami").

Real estate management consist of undertaking strategic and tactical decision in relation to real estate and of developing activities on this to base for successes of owner's targets. Functions of real estate management can be realized by: real estate owner personally, worker employed by owner, manager, acting on the ground of management contracts. This third case is the object of interest in this report: when owner contracts realization of management. This manner of management is called "contract system of real estate management". It is stated that functions of "contract system of real estate management" is fulfilled by definite organizational system (corporate body), being independent economic subject, which can accept name "office of real estate management", "firm that manage real estate" etc. Attention in the report is concentrated on rules of build such system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Belniak S., Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, Wyd. AE Kraków 2001.
 2. Downs J.C., Principles of Real Estate Management, IREM Chicago 1980.
 3. Gawron H., Znaczenie zarządcy w gospodarowaniu nieruchomościami "Nieruchomości. Rynek i Prawo" 2000, nr 4.
 4. Ignatiuk S., Zarządzanie podmiotami gospodarczymi w sektorze obrotu nieruchomościami, "Nieruchomości. Rynek i Prawo" 2001, nr 3.
 5. Livingstone F., Trendy w zarządzaniu nieruchomościami, "Świat Nieruchomości" 1998, nr 24.
 6. Nalepka A., Struktura organizacyjna, Antykwa Kraków 2001.
 7. Pawelec J., Istota zarządzania nieruchomościami, "Nieruchomości C.H.Beck" 2002, nr 1.
 8. Polanowski A., Umowa o zarządzaniu nieruchomością jako instrument minimalizacji ryzyka, w: Rynek nieruchomości w Polsce - Rozwój bez granic, Materiały IV Kongresu PFRN Warszawa 24-25.04.1998 r.
 9. Śliwiński A., Zarządzanie nieruchomościami. Podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami, Agencja Wydawnicza Placet Warszawa 2000.
 10. Tertelis M., ]ak wybrać profesjonalnego zarządcę nieruchomości wspólnej cz. I, "Nieruchomości CH. Beck" 2001, nr 12.
 11. Tertelis M., Optymalna strategia restrukturyzacji zarządzania nieruchomościami, część I-IV, "Nieruchomości C.H.Beck" 2002, nr 7, 8, 9, 10.
 12. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. nr 115, póz. 741 z późn. zm.
 13. Walczewski H., Prawo nieruchomości dla zarządców, Wyd. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu