BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jajuga Teresa
Tytuł
Zastosowanie koncepcji opcji wzrostu do oceny efektywności inwestycji zagranicznych
Application of Growth Option to Estimate of Effectiveness of Foreign Investment
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 1, s. 281-290, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność inwestycji, Inwestycje zagraniczne, Opcje
Efficiency of investment, Foreign investment, Options
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono ocenę efektywności inwestycji zagranicznych poprzez zastosowanie koncepcji opcji rzeczowych tj. opcja opóźniona, opcja wzrostu, opcja rezygnacji, opcja przełączenia oraz opcja zmiany skali działalności operacyjnej. Omówiono problemy z oceną efektywności inwestycji zagranicznych.

The evaluation of foreign investments requires not only the acquisition of the relevant information, but also the application of the appropriate methods of appraisal. The value of the investment should take into account all options related to this investment. Therefore the classical appraisal methods should be extended by the analysis of the value of these options. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Amram M., Kulatüaka N., Real options. Managing strategic investment in uncertain world, Harvard Business Press, Boston, 1999.
  2. Bratnicki M, Austern A., Sikorska K., Spojrzenie na przedsiębiorczość z punktu widzenia opcji realnych, [w:] R. Krupski [red], Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki. PN WWSZiP, Wałbrzych, 2003.
  3. Broyles J., Financial management and real options, Wiley, New York, 2003.
  4. Breakey R.A., Myers S.C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN, Warszawa, 1999.
  5. Buckley A., Inwestycje zagraniczne. Składniki i ocena, PWN, Warszawa, 2002.
  6. Copeland T., Antikarov V., Real options. A practitioner's guide, TEXERE LCC, New York, 2001.
  7. Grant R.M., Contemporary Strategy Analysis. Concepts, Techniques, Applications. Blackwell, Oxford, 2002.
  8. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe, Wydawnictwo AE, Wrocław, 1997.
  9. Jajuga T., Opcje rzeczowe a opcje finansowe, [w:] K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec [red]: Finanse i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, PN AE Wrocław Nr 890, Wrocław, 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu