BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotyla Cyryl
Tytuł
Wycena długoterminowych inwestycji w aktywa finansowe w świetle obowiązujących przepisów polskiego prawa bilansowego
Pricing of Long-Term Investment in Financial Assets in Light of Polish Balance Law
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 1, s. 291-310, tab., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje długoterminowe, Prawo bilansowe, Ustawa o rachunkowości, Instrumenty finansowe, Obligacje skarbowe
Long-term investments, Balance law, Accounting Act, Financial instruments, Treasury bond
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono wątpliwości, jakie rodzi stosowanie wiązującego od 1.01.2002 r. prawa bilansowego do wyceny początkowej i aktualizacji wartości - na dzień bilansowy - długoterminowych lokat (inwestycji) zaliczanych do instrumentów finansowych. Przepisy prawa bilansowego dotyczące inwestycji i instrumentów finansowych, którymi są ustawa o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministra Finansów, rozpatrywane osobno układają się w logiczną całość, łączni - są niespójne.

The aim of this report is to present doubts, that are caused while usage of obligatory from 1. 01. 2002 balance law for initial pricing and for value actualization - on the balance day - of long-term investments included into financial tools. As rules of balance law relating investment and financial instruments, which are law from 29. 09. 1994 r about accountancies (Dz. U. from 2002 г No 76, item. 694) and order of minister of finance from 12. 12. 2001 r in matter of detailed rules of recognition, of pricing methods, of range of bringing to light and of manner of financial tools presentation (Dz. U. No 149, item. 1674), examined separately are logic, when examined together - are incoherent. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bien W., Rynek papierów wartościowych, Warszawa 1998.
  2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Warszawa 2001
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu