BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzeczkowski Roman, Siemińska Ewa
Tytuł
Wartość nieruchomości w świetle planów miejscowych
Real Estate Value in Light of Local Plans
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 1, s. 182-191, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Wartość nieruchomości, Zagospodarowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne, Gospodarka gruntami
Real estate's value, Spatial development, Spatial planning, Land economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono problemy dotyczące wzajemnych związków występujących między ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego a wartością nieruchomości. Zaprezentowano sześć rynków gruntów, które kształtują wartości nieruchomości gruntowych. Omówiono cztery praktyczne przykłady zmiany wartości nieruchomości wynikającej wyłącznie z korekt planu zagospodarowania przestrzennego.

The paper is aimed at presenting the problemes of mutual relations between spatial planning and property value. As it turns out in practice, these mutual relations can be seen at the moment of taking decision on spatial planning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bajerowski T., Hopfer A., Wartość nieruchomości jako instrument finansowania procesów rewitalizacji przestrzeni [w:] Wartość nieruchomości w gospodarowaniu przestrzenia, VII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, ART, Olsztyn 1999.
  2. Comby J., La formation de la valeur sur les six marchés [w:] Etudes Foncières 2003, n° 101.
  3. Cymerman R., Grabowski R., Gwiaździńska M., Kurowska K., Wpływ procesu inwestycyjnego na zmianę wartości nieruchomości na terenach wiejskich [w:] /X Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych pt.: "Gospodarowanie nieruchomościami na terenach wiejskich", materiały konferencyjne, PFSRM, Toruń 2000.
  4. Cymerman R., Gwiaździńska M-, Grabowski R., Wartość nieruchomości jako czynnik kreujący zagospodarowanie przestrzenne [w:] Wartość nieruchomości w gospodarowaniu przestrzenią, VII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, ART, Olsztyn 1999.
  5. Domański R. Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa 2002.
  6. Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne, Lexis Nexs, Warszawa 2002.
  7. Rzeczkowski R., Siemińska E., Rozwój rynku nieruchomości gruntowych w Polsce w świetle miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, [w:] Bariery rozwoju rynku nieruchomości, red. E. Kucharska-Stasiak, UL, Łódź 2001.
  8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D. U. Nr 80, póz. 717).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu