BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmietana Katarzyna
Tytuł
Zastosowanie metodologii zarządzania ryzykiem projektów w praktyce działalności developerskiej
The Application of the Methodology of Project Risk Management in the Developer's Practice
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 1, s. 198-211, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo deweloperskie, Proces zarządzania, Zarządzanie projektem, Zarządzanie ryzykiem
Development company, Management process, Project management, Risk management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizę podejść stosowanych w zarządzaniu ryzykiem projektami inwestycyjnymi z wyróżnieniem tych, które mogą znaleźć zastosowanie w analizie ryzyka projektów developerskich. Zaprezentowano zarządzanie ryzykiem jako integralną częścią procesu zarządzania projektem, będącym odzwierciedleniem strategii przedsiębiorstwa realizującego projekt.

The risk is the result of the constantly changing environmental conditions as well as of the unique and dynamic character of the projects. The multiplicity of the areas which may present a potential risk, requires a complex approach to its analysis, including the use of the appropriate approaches and techniques for risk management. The majority of these methods prove universal in character. In practice, however, the use of the appropriate techniques for different industrial branches is recommended. These methods are updated and adjusted to the specific projects, as well as to the manager's needs. The author's aim is to make an analysis of the approaches used in investment project risk management, with a focus on those which might be applied in the analysis of the risk for developer's projects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. AFITEP-AFNOR. Vocabulaire de gestion de projets, 2ème édition. Édition Afnor. Paris 1992.
  2. Bizon-Górecka J.: Problemy ryzyka w zarządzaniu projektem [w:] Zarzeckiego D. [red.] Zarządzanie finansami. Klasyczne metody - nowoczesne narzędzia. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2002.
  3. Barthélémy В.: Gestion des risques. Methode d'optimalisation globale. Edition d'Organisation. Paris 2002.
  4. Chaigneau Y., Périgord M.: Du management de projet à la qualité totale. Édition d'organisation. Collection Management 2000. Paris 1990.
  5. Cooper D., Chapman С.: Risk analysis for large projects, models, methods and cases. Spice and Pegler Associates. London 1993.
  6. Courtot H.: La gestion des risques dans les projets. Collection Gestion. Série: Production et techniques quantitatives appliquées à la gestion. Economica. Paris 1998.
  7. Dąbrowski M., Kirejczyk K.: Inwestycje deweloperskie. Twigger. Warszawa 2001.
  8. ECOSIP. Pilotages de projet et entreprises. Diversités et convergences. Economica. Paris 1993.
  9. Giard V.: Gestion de projets. Édition Economica. Paris 1991.^ Jedynak P., Teczkę J., Wydślak S.: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo. Księgarnia Akademicka. Kraków 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu