BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grosse Tomasz Grzegorz
Tytuł
Globalizacja w amerykańskim stylu : Studium z socjologii ekonomicznej
Globalization in American Style : A Study from Economic Sociology
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2001, nr 3, s. 191-212, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Socjologia gospodarcza, Przegląd literatury, Wpływ kulturowy
Globalization, Economic sociology, Literature review, Cultural influence
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Przyglądając się globalizacji w stylu amerykańskim, autor zwrócił uwagę na trzy czynniki, które wzajemnie na siebie oddziaływują i mają priorytetowe znaczenia dla oceny zachodzących zjawisk. Jest to po pierwsze poziom elit politycznych, których największym zadaniem jest mobilizowanie aktywności społecznej oraz proponowanie kierunków rozwoju. Po drugie, ogromnie istotne stają się instytucje, które regulują działania społeczne i ekonomiczne. Z tego kraju wywodzą się największe koncerny, fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe, organizacje międzynarodowe (Bank Światowy i IMF), które mogą zarówno przyspieszyć, spowolnić czy też ograniczyć rozwój gospodarczy. Trzecim elementem jest kultura, a zwłaszcza obowiązujące normy zachowania w sferze ekonomicznej oraz preferowana doktryna gospodarcza i polityczna. Na tle Ameryki, która uosabia podstawowe trendy globalnego kapitalizmu, autor przedstawił sytuację Polski.

The article discusses globalization understood as an economic and political system which characterizes the best the contemporariness after the ending of the cold war period. Tomasz Grzegorz Grosse presents the most important processes of world economic development, the accompanying political relations as well as cultural and social phenomena. Hę is occupied with problems which attract the attention of specialists and wide public opinion, such as the level of economic growth and the formation of development disproportions in the world. Globalization is evaluated from the perspective of the United States of America, which in view of its economic potential, political and cultural influence seems to shape to the greatest extent the face of contemporary civilization processes. The analysis presented in the article is carried out from the viewpoint of economic sociology. Thus the author presents the cultural and social conditions of dynamic economic development in America. In a particular way attention was drawn to three factors which mutually interact with each other and have priority significance for the proper evaluation of the occurring phenomena. This is firstly the role of political elites which seem to mobilize to the largest extent social activity and propose models and directions of economic development. Secondly legal and organizational institutions which comprise a framework for economic and social actions are becoming very important. They can be a ballast hindering the changes, slowing down or outright making development impossible. Elsewhere they can create suitable conditions for social activity and economic enterprise. The third element is culture, and especially the obliging standards of behaviour in the economic zone and the preferred economic and political doctrine. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z., 2000, Globalizacja, PIW, Warszawa.
 2. Beck U., 2000, Living Your Own Life in Runaway World: Individualisation, Globalisation and Politics, w: Hutton W., Giddens A. (wyd.), Global Capitalism, The New Press, New York.
 3. Bell D., 1998, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Brace P., 1993, State Government and Economic Performance, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, London.
 5. Brzeziński Z., 1997, The Grand Chessboard. American Primacy and its Geostrategic Imperatives, Basic Books, New York.
 6. Castells M., 1998, End of Millennium, Blackwell Publishers, Oxford.
 7. Castells M., 2000, Information Technology and Global Capitalism, w: Hutton W., Giddens A. (wyd.), Global Capitalism, The New Press, New York.
 8. Edsforth R., 2000, The New Deal, Blackwell Publishers, Oxford.
 9. Elazar D. J., 1984, American Federalism: A View from the States, Harper and Row, New York.
 10. Fogel R. W., 2000, The Fourth Great Awakening. The Future of Egalitarianism, The University of Chicago Press, Chicago.
 11. Friedman T. L., 2001, Lens i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 12. Garrett G., 2001, The Distributive Consequences of Globalization, mps, Yale University, New Haven.
 13. Giddens A., 2000, The Third Way and its Critics, Polity Press, Cambridge, UK.
 14. Gilpin R., 2000, The Challenge of the Global Capitalism, Princeton University Press, Princeton, NJ.
 15. Gitell R., Kaufman A., Karson M., 2000, The New Economic Geography of the States, "Economic Development Quarterly", May.
 16. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., 1998, Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 17. Kristol W., Kagan R., 2000, The National Interest, "Foreign Affairs", vol. 79 nr 2.
 18. Putnam R. D., 2000, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York.
 19. Reich R., 2001, The Future of Success, Alfred A. Knopf, New York.
 20. Sanger D. E., 2001, A Grand Trade Bargain, "Foreign Affairs", vol. 80 nr 1.
 21. Scott B. R., 2001, The Great Divide in the Global Village, "Foreign Affairs", vol. 80 nr l Site Selection, 2000.
 22. H. De Soto, 2000, Mystery of Capital: Why Capitalism Succeeds in the West and Fails Everywhere Else, Basic Books, New York.
 23. Statistical Abstract of the United States 1999. The National Data Book, 2000, U.S. Department of Commerce; Economics and Statistics Administration, U.S. Census Bureau, Washington D.C.
 24. Statistical Abstract of the United States 2000. The National Data Book, 2001, U.S. Department of Commerce; Economics and Statistics Administration, U.S. Census Bureau, Washington D.C.
 25. Thurow L. C., Building Wealth. The New Rules for Individuals, Companies, and Nations in a Knowledge-Based Economy, 1999, HarperBusiness, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu