BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staniszewski Mariusz
Tytuł
Dekompozycja wyniku inwestycyjnego w funduszach akcyjnych - ocena talentu menadżerów inwestycyjnych
Decomposition of Investment Result in Stock Funds and Stock-picking Talent of Investment Managers
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 36, s. 9-23, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Model wyceny aktywów kapitałowych, Fundusze inwestycyjne, Menedżer skuteczny
Capital Asset Pricing Model (CAPM), Investment funds, Effective manager
Abstrakt
W artykule przedstawiono metodologię stosowaną do oceny talentu menadżerów inwestycyjnych w zakresie odpowiedniej selekcji aktywów (security selection) oraz timingu. W części teoretycznej zaprezentowano wieloczynnikowe modele bazujące na założeniach modelu wyceny aktywów kapitałowych - CAMP (Capital Asset Pricing Model): model Treynora-Mazuya oraz model Henrikssona-Mertona.

The article presents methodology used to evaluate the talent of investment managers to proper security selection as well as timing. In theoretical part, multifactor models based on CAMP (Capital Asset Pricing Model), Treyonor-Mazuy and Henriksson-Merton model have been given. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Bhattachrya Sudipto, Pfleiderer Paul, A Note on Performance Evaluation, Technical Report 714, Stanford University Graduate School of Business, 1983.
 2. Elton Edwin J., Gruber Martin J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa 1998.
 3. Fama Eugene F, Components of Investment Performance, "Journal of Finance", 1972, s. 551-567.
 4. Henriksson Roy D., Market Timing and Mutual Fund Performance, "Journal of Business", 1984, s. 73-96.
 5. Henriksson Roy D., Merton Robert C., On Market Timing and Investment Performance. II Statistical Procedures for Evaluating Forecasting Skills, "Journal of Business", 1981, s. 513-533.
 6. Jensen Michael C., Problems in Selection of Security Portfolios: The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964, "Journal of Finance", 1968, s. 389-420.
 7. Daniel Kent, Grinblatt Mark, Titman Sheridan, Wermers Russ, Measuring Mutual Fund Performance with Characteristic-Based Benchmarks, "Journal of Finance", July 1997, s. 1035-1058.
 8. Kon S. J., The Market Timing Performance of Mutual Fund Managers, "Journal of Business", 1983, s. 323-347.
 9. Lee Cheng F., Rahman Shafiqur, New Evidence on Timing and Security Selection Skill of Mutual Fund Managers, "Journal of Portfolio Management", 1999, s. 80-83.
 10. Merton Robert C., On Market Timing, "Journal of Business", 1981, s. 363-406.
 11. Treynor Jack L., Mazuy Kay K., Can Mutual Funds Outguess the Market, "Harvard Business Review", 1966, s. 131-136.
 12. Wermers Russ, Mutual Fund Performance: An Empirical Decomposition Into Stock-picking Talent, Style, Transaction Costs, and Expenses, "Journal of Finance", August 2000, s. 1655-1695.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu