BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koza Andrzej, Politaj Adriana
Tytuł
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw ze środków niektórych państwowych funduszy celowych w Polsce
Public Support for Enterpreneurs from the Resources of some Governmental Reserve Funds in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003, nr 982, s. 27-38, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Fundusze celowe,
Subsidies granted to enteprises, Target funds,
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono państwowe fundusze celowe i ich zadania w Polsce w 2002 roku. Omówiono dane określające wielkość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom przez państwowe fundusze celowe w Polsce w latach 2000-2002.

Every year governmental reserve funds transfer substantial amounts for different kinds of legal entities. Their nature is to provide public assistance for enterprises, which has to undergo detailed monitoring. An attempt to define forms, principles, beneficiaries and the size of pro-vided support for entrepreneurs, by the governmental reserve funds, in the initial period o f functioning of the regulations of an Act on public assistance for entrepreneurs in Poland, i.e. 2000-2001, has become the subject matter of the hereby elaboration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. GOFIN odpowiada - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców, Dodatek do "Przeglądu Podatku Dochodowego" 2002 nr 6(78).
 2. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1999.
 3. Piotrowska-Marczak K., Analiza celowości działania państwowych funduszy celowych oraz, agencji, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Informacja nr 715, Warszawa 2000.
 4. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2000 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, marzec 2002 r.
 5. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2001 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, październik 2002 r.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 stycznia 2001 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków informacyjnych będących podstawą sporządzania sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy i informacji o zaległościach w regulowaniu należności i zobowiązań przedsiębiorców wobec Skarbu Państwa, DzU z 2001 r. nr 28, poz. 302.
 7. Ustawa budżetowa na rok 1995, DzU z 1995 r. nr 27, poz. 141.
 8. Ustawa budżetowa na rok 1996, DzU z 1996 r. nr 20, poz. 88.
 9. Ustawa budżetowa na rok 1997, DzU z 1997 r. nr 19, poz. 106.
 10. Ustawa budżetowa na rok 1998, DzU z 1998 r. nr 28, poz. 156.
 11. Ustawa budżetowa na rok 1999, DzU z 1999 r. nr 17, poz. 154.
 12. Ustawa budżetowa na rok 2000, DzU z 2000 r. nr 8, poz. 86.
 13. Ustawa budżetowa na rok 2001, DzU z 2001 r. nr 21, poz. 246.
 14. Ustawa budżetowa na rok 2002, DzU z 2002 r. nr 30, poz. 275.
 15. Ustawa z 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy, DzU nr 89, poz. 517.
 16. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, DzU nr 155, poz. 1014.
 17. Ustawa z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, DzU nr 101, poz. 1178, zm. DzU z 2000 r. nr 86, poz. 958, DzU nr 114, poz. 1193, zm. DzU z 2001 r. nr 67, poz. 679, DzU nr 49, poz. 509. DzU nr 102, poz. 1115, DzU nr 147, poz. 1643, zm. DzU z 2002 r. nr l, poz. 2, DzU nr 115, poz. 995.
 18. Ustawa z 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, DzU z 2000 r. nr 60, poz. 704; zm. DzU z 2001 r. nr 125, poz. 1363.
 19. Wypych M., Finanse i instrumenty finansowe, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Łódź 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu